МЕНИ

Насловна » Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС

САВЕТ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Влада Републике Србије основала је Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе са намером да осигура примену начела ефикасности, правичности и целовитости  система стручног усавршавања, а ради давања стручних мишљења и препорука за његово спровођење и унапређење у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16 и 113/17).

Послови Савета јесу:

 1. да прати ефекте примене овог закона у области стручног усавршавања и предлаже могућа унапређења;
 2. да сарађује са Националном академијом за јавну управу и њеним посебним стручним телима ради остаривања циља утврђеног чланом 117. овог закона;
 3. да сарађује са јединицама локалне самоуправе и њиховим асоцијацијама ради сагледавања њихових потреба за стручним усавршавањем и учествује у развоју утврђивања потреба за стручним усавршавањем у јединицама локалне самоуправе;
 4. да даје препоруке у погледу садржине и спровођења утврђених општих програма обуке, ради њихове примене у складу са потребама запослених у јединицама локалне самоуправе;
 5. да прати специфичне потребе јединица локалне самоуправе и даје одговарајуће препоруке и смернице јединицама локалне самоуправе у вези са посебним програмима обуке;
 6. да разматра утврђене потребе за посебним програмима стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе и даје мишљење о предлогу посебних програма обуке у јединицама локалне самоуправе;
 7. да донесe пословник о раду Савета;
 8. други послови у складу са законом.

Савет има Председника и седам чланова који су именовани од стране Владе Републике Србије на период од 5 година.


Чланови Савета су:

др Иван Бошњак, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе, председник Савета

Ивона Симић, посебни саветник министра државне управе и самоуправе, члан Савета

Весна Ђукић, генерални директор Београдске отворене школе, члан Савета

Проф.др.Вера Милошевић, директор Високе пољопривредне школе струковних студија Шабац, члан Савета

Иван Миливојевић, помоћник генералног секретара Сталне конференције градова и општина

Никола Тарбук, помоћник генералног секретара Сталне конференције градова и општина, члан Савета

Сандра Пантелић, начелник Градске управе града Београда, члан Савета

Милош Петровић, начелник Градске управе града Краљева, члан Савета

 

 Врх стране
 Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за локалне самоуправе Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама