МЕНИ

Насловна » Партнерство за отворену управу » Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за 2016. и 2017. годину

Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за 2016. и 2017. годину

 Преузмите документ Записник са 1. састанка РГ ОГП

 Преузмите документ Записник са 2. састанка РГ ОГП

 Преузмите документ Записник са 3. састанка РГ ОГП

 Преузмите документ Записник са 4. састанка РГ ОГП

 Преузмите документ Записник са 5. састанка РГ ОГП

 Преузмите документ Извештај и закључци са консултативног састанка РГ ОГП са цивилним друштвом

 Преузмите документ Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017.

 Преузмите документ Action Plan on Implementation of the OGP Initiative in the Republic of Serbia in 2016 and 2017

 Преузмите документ Извештај о спровођењу Акционог плана Партнерства за отворену управу за првих шест месеци 2017. године

 Преузмите документ Привремени годишњи извештај - самопроцена о имплементацији АП ОГП 2016-17

 Преузмите документ Образац за достављање коментара - Извештај о самопроцени АП 16-17, октобар 2017

 Преузмите документ Привремени годишњи извештај – самопроцена о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину

 Преузмите документ Годишњи извештај Независног механизма за извештавање о имплементацији НАП за 2016. и 2017. годину

 Преузмите документ Коначни извештај – самопроцена о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину

 

24. октобар 2018.

Јавни позив за давање коменатара на Kоначни извештај – самопроцену о имплементацији АП за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у РС за 2016. и 2017. годину

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за давање коменатара на Kоначни извештај – самопроцену о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину

Иницијатива Партнерствo за отворену управу покренута је 2011. године са идејом обезбеђивања подршке земљама учесницама у изградњи отворене, транспарентне и одговорне управе, оријентисане према грађанима. Република Србија приступила је овој иницијативи 2012. године са циљем да се осигурају обавезе Владе према грађанима у смислу промовисања транспарентности, оснаживања грађана, борбе против корупције и коришћења нових технологија у јачању капацитета и ефикасности јавне управе. Учешће у овој иницијативи Република Србија сматра добрим путем за спровођење општег циља реформе јавне управе у Републици Србији који подразумева обезбеђење високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима и стварање такве јавне управе која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда грађана.

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, позива заинтересовану јавност да у периоду од 25. октобра до 8. новембра 2018. године упути своје предлоге, коментаре и сугестије на Коначни извештај – самопроцену о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину (у наставку: Извештај) и тиме допринесе квалитету текста овог документа.

Извештај је доступан на званичној интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе (http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-otv-upravu-2017.php) и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије (www.civilnodrustvo.gov.rs), а може се преузети и овде.

Предлози, коментари и сугестије могу се доставити електронском поштом, путем Обрасца за достављање коментара, на и-мејл адресу: dragana.brajovic@mduls.gov.rs, најкасније до четвртка, 8. новембра 2018. године. Образац за достављање коментара може се преузети овде.

Образац за доставлајње коментара

Нацрт извештаја

12. јун 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ OРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
ЗА УЧЕШЋЕ НА САСТАНКУ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ПРАЋЕЊА СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ ЗА ПЕРИОД 2016. ДО 2017. ГОДИНЕ

У оквиру процеса праћења Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године (у даљем тексту: Акциони план) Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са надлежним органима, припремило је Извештај о спровођењу Акционог плана за првих 6 месеци 2017. године.

У циљу што веће партиципације свих заинтересованих организација цивилног друштва у процесу праћења спровођења Акционог плана, Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом, обавештава све заинтересоване организације цивилног друштва да ће се састанак на коме ће извештај бити представљен одржати у уторак, 27. јуна 2017. године, од 12:00 – 15:00 часова, у библиотеци Куће људских права, Кнеза Милоша 4, у Београду.

Са садржајем извештаја можете се упознати овде http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-otv-upravu-2017.php.

Пријаве учешћа можете послати на адресу: danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs најкасније до понедељка, 26. јуна 2017. године.

 

10. aвгуст 2016.

Јавни позив за учешће на консултативном састанку о Акционом плану Партнерства за отворену управу у Нишу

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са надлежним органима и организацијама цивилног друштва, припремило је радну верзију Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године (у даљем тексту: Акциони план), у складу са стратешким опредељењима надлежних државних органа и релевантним предлозима и сугестијама које су доставиле организације цивилног друштва.

У циљу што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих организација цивилног друштва у разматрање текста радне верзије Акционог плана, Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са TACSO Ресурсним центром Грађанских иницијатива и Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом обавештава све заинтересоване организације цивилног друштва да ће се јавне консултације одржати у периоду од 1. до 22. августа 2016. године.

У складу са начелима иницијативе Партнерство за отворену управу, радна верзија Акционог плана објављује се две недеље пре почетка јавних консултација, ради припреме учесника. Објављена радна верзија Акционог плана није коначна и подложна је изменама од стране надлежних органа и чланова Посебне међуминистарске радне групе за израду Акционог плана. Процес прикупљања коментара на одговарајућем обрасцу одвијаће се у периоду од 1. до 22. августа 2016. године, када ће Образац за коментаре и Образац за предлагање нове мере бити објављени на интернет страницама Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Министарства државне управе и локалне самоуправе.

У оквиру јавних консултација, одржаће се три консултативна састанка са организацијама цивилног друштва – у Београду, Нишу и Новом Саду.

Kонсултативни састанак у Нишу одржава се 19. августа 2016. године, у сали хотела My Place (Kеј 29. децембра 22) у периоду од 11,30 до 15,00 часова.

Позивамо заинтересоване организације цивилног друштва (са седиштем ван територије Београда и Војводине) представнике/цеоргана јединица локалне самоуправе да се пријаве за учешће на састанку који ће се одржати у Нишу. На састанку ће се разматрати текст радне верзије Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за период 2016. до 2017. године.

Пријаве за учешће потребно је доставити на е-маил адресу dejana@gradjanske.org најкасније до 18. августа 2016. године до 12 часова са назнаком „Пријава за учешће на скупу ОГП у НИ”.


НАПОМЕНА:  ТАCSО РЦ Грађанских иницијатива ће рефундирати путне трошкове учесника/ца консултативног састанка у Нишу у висини цене аутобуске карте, при чему је потребно приложити аутобуску карту или потвду о висини цене карте.

 

2. aвгуст 2016.

Јавни позив за учешће на консултативном састанку о Акционом плану Партнерства за отворену управу у Новом Саду

 

25. јул 2016.

јавни позив OРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

ЗА УЧЕШЋЕ У КОНСУЛТАТИВНОМ САСТАНКУ У БЕОГРАДУ О РАДНОЈ ВЕРЗИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ ЗА ПЕРИОД 2016. ДО 2017. ГОДИНЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са надлежним органима и организацијама цивилног друштва, припремило је радну верзију Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године (у даљем тексту: Акциони план), у складу са зацртаним циљевима надлежних органа државне управе и релевантним предлозима и сугестијама које су доставиле организације цивилног друштва.

У циљу што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих организација цивилног друштва у разматрање текста радне верзије Акционог плана, Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом обавештава све заинтересоване организације цивилног друштва да ће се јавне консултације одржати у периоду од 1 - 22. августа 2016. године.

У складу са начелима иницијативе Партнерство за отворену управу, радна верзија Акционог плана објављује се две недеље пре почетка јавних консултација, ради припреме учесника. Објављена радна верзија Акционог плана није коначна и подложна је изменама од стране надлежних органа и чланова Посебне међуминистарске радне групе за израду Акционог плана.

Са садржајем Акционог плана можете се упознати овде док ће процес прикупљања коментара на одговарајућем обрасцу бити у периоду од  1 - 22. августа 2016. године, када ће Образац за коментаре и Образац за предлагање нове мере бити објављени на  интернет страницама Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Министарства државне управе и локалне самоуправе.

У оквиру јавних консултација одржаће се три консултативна састанка са организацијама цивилног друштва - у Београду, Нишу и Новом Саду.

Консултативни састанак у Београду одржава се 5. августа 2016. године, у Палати Србија (Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз, сала 233) у периоду од 10,00 – 13,00 часова.

Позивамо заинтересоване организације цивилног друштва да се пријаве за учешће на консултативном састанку који се одржава у Београду, 5. августа 2016. године, на коме ће се разматрати текст радне верзије Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за период 2016. до 2017. године.

Пријаве за учешће потребно је доставити на e-mail адресу rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs најкасније до 04. августа 2016. године, са назнаком „Пријава за учешће на скупу ОГП“.

Консултативни састанак у Новом Саду ће се одржати 9. августа 2016. године, у Нишу 19. августа 2016. године, а о свим детаљима састанака бићете накнадно обавештени.

НАПОМЕНА: Организатори нису у могућности да рефундирају путне трошкове учесника/-ца консултативног састанка у Београду.

 

15. јул 2016.

јавни позив OРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

за учешће у ЈАВНИм КОНСУЛТАЦИЈАма О АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ ЗА ПЕРИОД 2016. ДО 2017. ГОДИНЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са надлежним органима и организацијама цивилног друштва, припремило је радну верзију Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године (у даљем тексту: Акциони план), у складу са зацртаним циљевима надлежних органа државне управе и релевантним предлозима и сугестијама које су доставиле организације цивилног друштва.

У циљу што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих организација цивилног друштва у разматрање текста радне верзије Акционог плана, Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом обавештава све заинтересоване организације цивилног друштва да ће јавне консултације одржати у периоду од 1 - 22. августа 2016. године.

У складу са начелима иницијативе Партнерство за отворену управу, радна верзија Акционог плана објављује се две недеље пре почетка јавних консултација, ради припреме учесника. Објављена радна верзија Акциониог плана није коначна и подложна је изменама од стране надлежних органа и чланова Посебне међуминистарске радне групе за израду Акционог плана.

Са садржајем Акционог плана можете се упознати овде док ће процес прикупљања коментара на одговарајућем обрасцу бити у периоду од  1 - 22. августа 2016. године, када ће образац бити објављен на  интернет страницама Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Министарства државне управе и локалне самоураве.

У оквиру јавних консултација одржаће се три консултативна састанка са организацијама цивилног друштва, у Београду, Нишу и Новом Саду.

Консултативни састанак у Београду одржава се у првој недељи августа, у Палати Србија. Тачан датум и време одржавања састанка биће објављени накнадно, као и термини за састанке у Нишу и Новом Саду.

 

12. фебруар 2016.

Позив OРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА за учешће на консултативном састанку

Министарство државне управе и локалне самоуправе започело је активности у циљу израде другог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године. У циљу остварења ових активности основана је Посебна међуминистарска радна група коју чине представници органа државне управе, служби Владе Републике Србије, посебних организација, независних државних органа, Народне скупштине Републике Србије, Привредне коморе Србије, као и представници шест организација цивилног друштва.

У циљу што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих организација цивилног друштва на самом почетку израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године, ради утврђивања приоритета и обавеза које ће се укључити у планирани документ, Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом организује консултативни састанак који ће се одржати 19. фебруара 2016. године, од 9:00 до 14:00 часова, у Палати Србија.

Министарство државне управе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом позивају заинтересоване организације цивилног друштва да се пријаве за учешће на консултативном састанку са члановима Посебне међуминистарске радне групе и активно се укључе у израду Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године.

Пријаве за учешће потребно је доставити на e-мејл адресу vladimir.pasajlic@civilnodrustvo.gov.rs најкасније до среде, 17. фебруара 2016. године, са назнаком „Пријава за учешће на скупу ОГП“.

У циљу што ефикасније припреме за састанак и што прецизнијег дефинисања обавеза и приоритета које ће бити укључене у Акциони план, Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је документа која су саставни део овог Јавног позива:

 • Упутство за израду Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године.
 • Водич за вредности иницијативе Партнерства за отворену управу
 • Препоруке Независног механизма за извештавање које су израђене на основу извештаја о процени спровођења првог акционог плана
 • Програм рада консултативног састанка Агенда за састанак
 • Образац за дефинисање обавеза који ће се користити на састанку
 • Текст јавног позива

Министарство државне управе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом позивају организације које нису у могућности да присуствују састанку, да својим писменим предлозима допринесу изради акционог плана. Образац за достављање писмених предлога такође се може преузети уз овај позив, а потребно га је доставити на e-mail адресу dragana.brajovic@mduls.gov.rs, најкасније до 19. фебруара 2016. године.

 • Образац за достављање предлога можете преузети

 

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама