МЕНИ

Насловна » О министарству » Помоћници министра

Помоћници министра

Саша Могић

 Саша Могић

Саша Могић је рођен 1966. године у Београду.

Дипломирао је 1991. године на Правном факултету Универзитета у Београду.

Радно искуство је стицао радећи руководеће послове у приватном и јавном сектору у области унутрашње трговине на правним и комерцијалним пословима организације рада, планирања и реализације пласмана и развоја дистрибутивних канала продаје.

Од 2010. се налази на радном месту помоћника министра за локалну самоуправу у Министарству државне управе и локалне самоуправе а од 2012. године на истом радном месту у Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе.

Учествовао је у припреми и изради бројних законских и подзаконских аката, стратешких докумената и развојних пројеката.

Ожењен, отац једног детета.

 

Ивана Савићевић

 Ивана Савићевић

Ивана Савићевић је рођена у Београду 1976 године.

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2001. године.

У периоду од 2001. године до 2003. године радила у Првом општинском суду у Београду као приправник, након чега је положила правосудни испит 2003. године.

Након краћег рада у адвокатској канцеларији, од 2003. године радила у Министарству за рад и запошљавање на припреми, изради и примени законских и подзаконских аката у области рада и пословима сарадње са социјалним партнерима.

Од 2007. до 2014. године обављала послове руководиоца Групе, односно шефа Одсека за социјални дијалог, колективно преговарање и зараде у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Аутор стручних текстова из области рада и социјалног дијалога.

Удата, мајка троје деце.

 

Ивана Ћирковић

 Ивана Ћирковић

Рођена је у Београду 1971.године. Основну и средњу школу (V београдску гимназију) завршила је у Београду. Дипломирала је на Биолошком факултету у Београду, смер Молекуларна биологија и физиологија. Завршила је специјалистичке студије на Факултету политичких наука, смер Род и култура 2005.године. Тренутно је на мастер студијама Рода на истом факултету Универзитета у Београду.

У периоду од 2011.-2015.године је радила на позицији директорке Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије.

Од 2007.-2011.године, радила је као заменица менаджера Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва у кабинету потпредседника Владе за европске интеграције уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), Норвешког министарства спољних послова (НМФА), Одељења за међународни развој Велике Британије (ДфИД).

У периоду од 2006.-2007.године радила је као Координаторка за социјалну заштиту и осетљиве групе у Тиму за смањење сиромаштва у кабинету ППВ у оквиру примене кредита Светске банке и Одељења за међународни развој Велике Британије (ДфИД) у области примене и координације Стратегије за смањење сиромаштва.

Од 2004.године до 2006.године, радила је на позицији шефице Одсека за младе у Министарству просвете и спорта.

Велико искуство у у области европских интеграција, родне равноправности, мањинских права, омладинске политике, социјалне интеграције и др. стекла је и претходним радом у бројним организацијама цивилног друштва.

Током рада, учествовала је у раду на припреми законских и стратешких докумената, као и бројних предлога пројеката, њиховој примени и праћењу резултата примене.

Учествује у раду бројних управних одбора, комисија, саветодавних тела домаћих и међународних организација.

Говори енглески језик.

 

Ивана Антић

 Ивана Антић

Ивана Антић је рођена у Београду 1976. године.

Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду. Положила је Правосудни испит и завршила је Дипломатску академију, при Министарству спољних послова.

Учествовала је у бројним међународним програмима на тему европских интеграција, људских и мањинских права, родне равноправности, борбе против дискриминације, економских и социјалних права (у Белгији, Великој Британији, Индији и др).

У Канцеларији за европске интеграције, од 2009. до 2012. године, обављала је послове координације и израде стратешких докумената у процесу приступања  Републике Србије Европској унији, припрему предлога аката у процесу усклађивања прописа у области социјалне политике и запошљавања, слободе кретања радника, антидискриминационе политике, политичких и социјално-економских критеријума. Радила је на пословима пружања помоћи органима државне управе у процесу усклађивања прописа и учествовала је у билатералним и мултилатералним преговорима.

Радила је као Саветница за међународну сарадњу Потпредседника Владе и министра рада, запошљавања и социјалне политике у периоду од 2012. до 2014. године.

У 2014. и 2015. години је радила као сарадница Шефице Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, пратећи при том област људских и мањинских права, питања социјалних и економских права, борбу против дискриминације, као и питања у вези са Националним саветима националних мањина.

Била је члан Радне групе за спровођење Националне стратегије за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности. Била је укључена у координацију Регионалног стамбеног програма за трајно решавање стамбених потреба избеглица и интерно расељених лица – Regional Housing Programme”.

Од 2015 вршила је дужност помоћнице министра у Сектору за људска и мањинска права, регистре и матичне књиге у Министарству државне и управе и локалне самоуправе и радила је као Саветница за питања људских и мањинских права Потпредседника Владе и министра државне управе и локалне самоуправе.

На место в.д. помоћнице министра постављена је од 09. фебруара 2017. године.

 

Марина Дражић

 Марина Дражић

Марина Дражић рођена је 1981. године у Београду. Диплому основних и мастер студија стекла је на Правном факултету Универзитета у Београду, смер Међународно право. Има положен државни стручни испит за рад у органима државне управе.

Радила је у адвокатској канцеларији до 2010. године, након чега је у Министарству омладине и спорта била саветник за реализацију стипендија, националних признања и награда спортистима за освојене медаље на Олимпијским, светским и европским такмичењима у Сектору за спорт. Била је члан Радне групе Фонда за младе таленте Републике Србије.

У периоду од 2013 до 2014. године радила је у Министарству правде и државне управе као начелник Одељења за правне послове и подршку интерном пословању у Сектору за електронску управу као и саветник у Сектору за лични статус грађана.

У периоду од 2014 до 2017. године радила је у Министарству државне управе и локалне самоуправе у Управном инспекторату као управни инспектор – координатор.

Члан је Комисије за полагање посебног стручног испита за матичара.

Од 2014. године учествује у организацији спровођења избора у земљи.

Присуствовала је бројним радионицама и саветовањима из области државне управе. У Министарству правде учествовала је у спровођењу Конкурса за избор првих јавних бележника у Републици Србији. Стекла је диплому ReSpa – Регионалне школе за државне службенике на Семинару е-управа и м-управа и стратешко планирање у јавној управи. Такође, стекла је сертификат са потврдом учешћа на пословном тренингу за директоре и менаџере у јавном сектору. Учествовала је у припреми и изради Закона о општем управном поступку.

 

Јасмина Бенмансур

 Марина Дражић

др Јасмина Бенмансур рођена је 1969. године у Маракешу, Мароко.

Дипломирала је 1991. године на Правном факултету Универзитета у Приштини, а у току студија као признање за остварен одличан успех Универзитет у Приштини доделио јој је диплому „Истакнути студент“. Специјалистичке студије Менаџмент јавне управе завршила је 2010. године на Факултету организационих наука Универзитета у Београду и стекла звање специјалиста организационих наука за менаџмент јавне управе, а дипломске академске студије мастер, у звању мастер правник – 2011. године, на Факултету за државну управу и администрацију Мегатренд универзитета у Београду. Докторске студије и звање доктор правних наука стекла је 2016. године, на Правном факултету Мегатренд универзитета у Београду.

Додатно стручно усавршавање у области реформе јавне управе и управљања људским ресурсима остварила је на студијским програмима у оквиру Регионалне школе за јавну управу РеСПА, Интернационалног института за јавну администрацију (RAi) у Лондону и Националне школе за администрацију (ENA), Француска.

Има положен државни стручни испит и правосудни испит.

Двадесетшесогодишње радно искуство стекла је у органима локалне самоуправе и државне управе.

У Општинској управи општине Косовска Митровица обављала је нормативне послове у Одељењу за друштвене делатности и послове начелника Одељења за општу управу (1991-2000). У Министарству правде и Министарству правде и локалне самоуправе обављала је послове саветника министра, а у Министарству за државну управу и локалну самоуправу саветника министра и начелника Одељења за лични статус грађана (2000-2006).

Постављена је децембра 2006. године на положај помоћника министра и ове послове обављала је до септембра 2014. године (као помоћник министра за државну управу и локалну самоуправу, министра за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу и министра правде и државне управе – руководилац Сектора за права националних мањина, матичне књиге и остваривање слободе удруживања грађана, Сектора за матичне књиге и остваривање слободе удруживања грађана и Сектора за државну управу и матичне књиге).

Од 2014-2017. године у Министарству државне управе и локалне самоуправе обављала је послове начелника Одељења за лични статус грађана и руководиоца Групе за стручно усавршавање.

Координирала је и руководила реализацијом стратешких пројеката у различитим областима из делокруга министарства, између осталог, пројектима који се односе на успостављање електронских службених евиденција о грађанима и управних процедура у њиховом вођењу – јединствени бирачки списак и матичне књиге, за које је надлежно министарство 2010. и 2015. године добило је главну награду Јединственог информатичког савеза Србије – DISKOBOLOS у категорији Услуге.

Као руководилац или координатор, учествовала је у припреми и/или спровођењу више законских и подзаконских прописа, стратегија развоја и акционих планова у области реформе јавне управе, партнерства за отворену управу, матичних књига, слободе удруживања и политичког организовања, остваривања права припадника националних мањина, инспекцијског надзора, стручног усавршавања у државним органима и јединицама локалне самоуправе, као и организационог успостављања Националне академије за јавну управу.

Председник је Испитне комисије за полагање државног стручног испита за рад у државним органима (за вишу и високу стручну спрему) и испитивач на предмету Управни поступак, са елементима канцеларијског пословања и управни спор.

Учествује у реализацији програма општег стручног усавршавања у Служби за управљање кадровима, као предавач, а по позиву је предавач и на Диплпматској академији Министарства спољних послова.

Остварила је учешће на значајном броју домаћих научних и стручних скупова, као и предавања по позиву на научним скуповима међународног карактера. Објавила је више публикација и значајан број стручних и научних радова.

 Врх стране
 Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Управљање променама