МЕНИ

Насловна » О министарству » Директори органа у саставу

Директори органа у саставу

Зоран Петровић

 Зоран Петровић

Зоран Петровић, директор- главни управни инспектор Управног инспектората Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Рођен је 1953. године у Београду. Основну школу и гимназију завршио је у Београду, а на Правном факултету у Београду дипломирао је 1977. године.       

Радни однос засновао је 1977. године у Другом општинском суду у Београду у своjству судијског приправника.

Правосудни испит положио је 1979. године.

Од 1980. до 1995. године радио је у Општинској управи општине Палилула у Београду као стручни сарадник за имовинско правне послове, секретар Већа удруженог рада, шеф Одсека за за надзор над законитошћу рада ОУР и послове мале привреде у Комитету за привреду и финасије, секретар Секретаријата за скупштинске послове, помоћник Општинског секретара за управу, секретар Извршног савета, секретар Општинског секретаријата за управу и члан Извршног савета, као и секретар Скупштине општине и секретара Општинске управе општине Палилуа.

Од 1995. до 2002. године у Министарству правде Републике Србије обављао је послове саветника министра- начелника Одељења управне инспекције.

У Министарства за државну управу и локалну самоуправу  образованом 2002. године, наставио је да обавља послове начелника Одељења управне инспекције.

Решењем Владе Републике Србије од 10. јуна 2004. године постављен је за помоћника министра за државну управу и локалну самоуправу- Сектор за управни надзор.

У складу са Законом о државним службеницима, по спроведеном јавном конкурсу, решењем Владе од 28. децембра 2006. године постављен је на положај помоћника министра за државну управу и локалну самоуправу- Сектор за управни надзор, на пет година.

Решењем Владе 23. децембра 2011. године постављен је на положај директора- главног управног инспектора Управног инспектората Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, на пет година.

Решењем Владе од 23. августа 2012. године наставио је рад на положају директора- главног управног инспектора Управног инспектората Министарства правде и државне управе, а решењем Владе 24 број: 119-10010/2014 од 13. септембра 2014. године, наставља рад на положају у Управном инспекторату Министарства државне управе и локалне самоуправе, до истека мандата на који је постављен 23. децембра 2011. године.

Решењем Владе 24 број 119-12100/2016 од 19. децембра 2016. године постављен је на положај директора - главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе од 24. децембра 2016. године, на пет година.

Био је председник Комисије Министарства правде за припрему Програмског система за успостављање аутоматизованих бирачких спискова и обраду података у области држављанства на нивоу Републике Србије, председник Комисије Министарства правде за утврђивање стања у области личног статуса грађана у Републици Србији, члан Комисије Владе Републике Србије за праћење рада органа државне управе у вршење инспекцијског надзора, председник Радне групе за израду Закона о јединственом бирачком списку, председник Радне групе за израду Закона о управној инспекцији, председник Радне групе за израду Закона о инспекцијском надзору и председник Радне групе за израду Закона о радним односима у јединицама локалне самоуправе.

Од 1977. године био је члан Комисије за полагање државног стручног испита кандидата са вишом и високом школском спремом и испитивач за предмет Канцеларијско пословање, а од 2012. до 2016. године председник ове комисије и испитивач за предмет Канцеларијско пословање.

Од 2015. године члан је Одбора за координацију инспекцијског назора и руководилац Радне групе за унутрашњи надзор Координационе комисије за инспекцијски надзор.

Од 2016. године председник је Комисије за полагање испита за инспектора.

Објавио је следеће стручне радове: „Управна инспекција-специфичан облик контроле управе“ (1998- Правни живот);  „Улога управне инспекције у примени нових прописа у органима државне управе“(2006- Зборник радова међународног научног скупа- Београд); „Управна инспекција- инспектори који не кажњавају“- (2006-Реформатор- гласило запослених у државној управи); „Актуелна питања Закона о државним службеницима“ (2006.- Зборник радова Центра за радно и социјално право- Београд); „Примена Закона државним службеницима“ (2007- Зборник радова Центра за радно и социјално право-Београд; „Радни односи у државним органима“ (2008- Зборник радова Центра за радно и социјално право- Београд); „Нове надлежности и организација управне инспекције“ (2010-Зборник радова Центра за радно и социјално право-Београд). Рецензија за уџбеник „Управни надзор“ коаутора проф. Др Милана Влатковића и доц. Др Зорана Јовановића (Правни факултет Универзитета у Крагујевцу).

Ожењен је и отац једног детета.

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама