MENI

Naslovna » Uzmi račun i pobedi

 UZMI RAČUN I POBEDI

 Preuzmite dokument Najčešće postavlјana pitanja o nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“

 Preuzmite dokument Pravila nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“

 Preuzmite dokument Nagradni fond nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“

 


Nagradna igra sa fiskalnim računima i slipovima
u okviru Godine borbe protiv sive ekonomije

UZMI RAČUN I POBEDI

Godina borbe protiv sive ekonomije edukativna je kampanja koju je pokrenula Vlada Srbije u saradnji sa NALED-om i društveno odgovornim kompanijama okuplјenim u Savezu za fer konkurenciju sa cilјem podizanja svesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije i njihovog aktivnog uklјučivanja u stvaranje bolјeg društva. Borba protiv nelegalne trgovine i neprijavlјenog rada tiče se svakog građanina Srbije, jer svaki dinar utajenog poreza znači manja ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, infrastrukturu, javne usluge i sve ono što čini jednu zemlјu dobrim mestom za život. Okosnicu kampanje, koja će trajati tokom 2017. i 2018. godine, čine nagradna igra sa fiskalnim računima i slipovima, i takmičenje opština i gradova.

Koordinatori kampanje ispred Vlade su Ministarstvo finansija i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.


Nagradna igra: Uzmi račun i pobedi

Cilј nagradne igre Uzmi račun i pobedi je motivisanje građana da se zainteresuju za problem sive ekonomije i da se aktivno uklјuče u njeno suzbijanje tako što će uzimati fiskalne račune prilikom svake kupovine, bila ona velika ili mala. Građani koji plaćaju bezgotovinski imaće dvostruku šansu za dobitak, jer uz fiskalne račune dobijaju i slipove sa kojima takođe mogu da učestvuju u nagradnoj igri.

Uslovi za učešće u nagradnoj igri:

Pravo na učešće imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prikupe minimum 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom (''slipova''), minimalne vrednosti od 100 dinara po fiskalnom računu ili slipu, ne starijih od 01.01.2017. godine i dostave ih u kovertama koje će biti besplatne i moći će da se preuzmu u svim filijalama Pošte Srbije.

Vreme trajanja nagradne igre:

Prikuplјanje računa i slipova počinje 01.01.2017.

Slanje računa i slipova traje od 01.02.2017. do kraja marta. Planirana su ukupno četiri izvlačenja koja će biti organizovana jedanput nedelјno.

Nagrade:

Dodelјivaće se automobili, putovanja u zemlјi i inostranstvu, tehnička roba. Glavna nagrada je stan u Beogradu. Nagradni fond će biti precizno definisan i objavlјen u sklopu Pravila nagradne igre.

Kako se dostavlјaju računi i slipovi:

Fiskalni računi i slipovi dostavlјaju se u besplatnim kovertama Pošte Srbije na kojima će već biti odštampan poštanski fah na koji treba poslati kovertu. Građani treba samo da popune lične podatke – ime i prezime, adresu stanovanja i kontakt telefon. Poštarina za slanje ovih koverata takođe je besplatna.

Visina računa i slipova ne povećava šansu za dobitak. Svi računi i slipovi od 100 dinara pa naviše iz bilo koje radnje ili prodajnog mesta imaju istu šansu da učestvuju u nagradnoj igri.

Priređivač nagradne igre:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u skladu sa Zaklјučkom Vlade 05 broj: 436-994/2017 od 03. februara 2017. godine.

Partneri u realizaciji nagradne igre:

NALED i Savez za fer konkurenciju, Državna lutrija Srbije, Poreska uprava, Republički sekretarijat za javne politike.


Takmičenje gradova i opština

Paralelno sa nagradnom igrom organizovaće se takmičenje opština i gradova u broju prikuplјenih fiskalnih računa i slipova. To znači da se učešćem u nagradnoj igri građani ne bore samo za sebe – već i za grad u kojem žive, a nagrada za najaktivnije lokalne zajednice biće besplatna wi-fi zona.

Kriterijumi za odabir najaktivnijih lokalnih zajednica:

Kako bi svaka opština ili grad imali podjednaku šansu da učestvuju u takmičenju i osvoje nagradu, posmatra se broj prikuplјenih fiskalnih računa i slipova u odnosu na broj stanovnika i prosečnu zaradu na teritoriji lokalne samouprave. Na ovaj način eliminišu se razlike u veličini i kupovnoj moći među opštinama i gradovima.


Podrška privrede

Godinu borbe protiv sive ekonomije, uklјučujući i nagradnu igru Uzmi račun i pobedi i tamičenje opština i gradova, podržao je veliki broj društveno odgovornih kompanija kao što su Bambi, BAT, Coca-Cola, CRH, DIS, Dunav osiguranje, Gomex, Gorenje, Heineken, JTI, Mastercard, Moj Kiosk Group, Nelt, Philip Morris, Societe Generale, Telekom – i njihov broj nastavlјa da raste.

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama