MENI

Naslovna » Struktura » Sekretarijat ministarstva

Sekretarijat ministarstva

 Sekretarijat ministarstva

Sekretar ministarstva - Stanija Višekruna

Telefon : + 381 11 33 45 671
Faks: + 381 11 26 86 868
E-adresa: sekretarijat@mduls.gov.rs


U Sekretarijatu Ministarstva
obavlјaju se poslove od zajedničkog interesa za Ministarstvo koji se odnose na: kadrovska, finansijska, računovodstvena, informatička i administrativna pitanja; javne nabavke; planiranje rada i izveštavanje o radu Ministarstva; informisanje o radu Ministarstva i pristup informacijama od javnog značaja; zaštitu podataka o ličnosti; bezbednost i zdravlјe na radu; rukovanje opremom; usklađivanje rada unutrašnjih jedinica i saradnju s organima državne uprave, službama Vlade, drugim državnim organima i Državnim pravobranilaštvom i druge poslove iz delokruga Sekretarijata.

U Sekretarijatu Ministarstva obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odelјenje za opšte pravne poslove i poslove javnih nabavki, i
  2. Odelјenje za finansijske, materijalne i informatičke poslove.


Odelјenje za opšte pravne poslove i poslove javnih nabavki

Načelnik Odelјenja - Tanja Ogrizović

Telefon : + 381 11 26 46 939
Faks: + 381 11 26 86 868
E-adresa: tanja.ogrizovic@mduls.gov.rs


Odelјenje za opšte pravne poslove i poslove javnih nabavki obavlјa poslove koji se odnose na: radnopravni status državnih službenika i nameštenika; vođenje evidencije o državnim službenicima i nameštenicima; razvoj kadrova i predlaganje mera za unapređenje razvoja kadrova; unutrašnje uređenje Ministarstva (i organa u sastavu Ministarstva); informisanje o radu Ministarstva i pružanje informacija od javnog značaja; zaštitu podataka o ličnosti; pripremu godišnjeg programa rada i izveštaja o radu Ministarstva; poslove organizovanja i realizacije postupaka javnih nabavki; poslove bezbednosti i zdravlјa na radu; ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave, službama Vlade, drugim državnim organima i Državnim pravobranilaštvom; pripremu Programa posebnog stručnog usavršavanja državnih službenika i druge poslove iz delokruga Odelјenja.


Odelјenje za finansijske, materijalne i informatičke poslove

Načelnik Odelјenja - Bilјana Grandović

Telefon : + 381 11 26 86 680
Faks: + 381 11 26 86 868
E-adresa: biljana.grandovic@mduls.gov.rs


Odelјenje za finansijske, materijalne i informatičke poslove obavlјa poslove koji se odnose na: planiranje i namensko trošenje sredstava za rad Ministarstva; izradu nacrta finansijskog plana; kontrolu finansijskih i računovodstvenih podataka; knjigovodstvene poslove; poslove u vezi sa namenskim trošenjem sredstava koji se odnose na realizaciju projekata; rukovanje opremom Ministarstva; vođenje evidencija, pripremu izveštaja, informacija i analiza iz delokruga Odelјenja i Ministarstva; i druge poslove iz delokruga Odelјenja.

 Vrh strane
 e Uprava  Informacioni sistem eZUP  Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou  Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om  Partnerstvo za otvorenu upravu  Reforma javne uprave  Inspekcijski nadzor  Javne nabavke