MENI

Naslovna » Prepis matičnih knjiga

Prepis matičnih knjiga

 Preuzmite dokument Broj izvršenih prepisa matičnih knjiga u elektronski oblik sa stanjem na dan 08.08.2017. godine

 

PISMO MINISTARKE ANE BRNABIĆ POVODOM PREPISA MATIČNIH KNјIGA U ELEKTRONSKI OBLIK


Klјučni cilј Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je uspostavlјanje moderne uprave na nacionalnom i lokalnom nivou. Izuzetno je važno da ujednačenim ritmom sa jedinicama lokalne samouprave uvodimo pozitivne promene za građane i privredu i da svakoga dana unapređujemo način rada javnih službenika u kreiranju moderne državne uprave koja će biti istinski servis građana.

Prepis matičnih knjiga u elektronski oblik ogroman je posao koji je započet pre više od sedam godina i do sada je nekako izmicao i ostajao po strani. Elektronski prepis je preduslov za povezivanje baza podataka čime će biti omogućena elektronska razmena dokumenata između organa javne vlasti, što znači da građani neće morati da šetaju od šaltera do šaltera jer će sve podatke koji su neophodni za pribavlјanje dokumenata u njihovo ime, između sebe, razmenjivati javni službenici. Matične knjige u elektronskom obliku će nam takođe omogućiti da ih povežemo sa Jedinstvenim biračkim spiskom tako da se on automatski ažurira sa svakom izmenom, umesto da građani na više mesta u okviru državne uprave rade iste stvari. Takođe će nam omogućiti da sudski organi automatski dobijaju rešenja kojim bi, na primer, pokrenuli ostavinske postupke kako bi svi imali na vreme rešene imovinske odnose. Ovo su samo neki od primera kako matične knjige u elektronskom obliku doprinose bolјoj i efikasnijoj državnoj administraciji za njene građane.

Zakon o opštem upravnom postupku transfomiše ponašanje javnih službenika u servis građana i privrede, a puna implementacija ovog Zakona počinje 1. juna ove godine. Da bi puna primena Zakona startovala neophodno je da sve lokalne samouprave završe prepis matičnih knjiga u elektronski oblik. I ovim putem želim da pozovem lokalne samouprave koje to do sada nisu uradile, da ovaj posao završe i sustignu one gradove i opštine koje su taj posao uspešno završile. Prepis matičnih knjiga u elektronski oblike će im omogućiti da rade bolјe, brže i efikasnije, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, a njihove žitelјe će uvesti u moderno doba.

Počev od ove nedelјe, na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ćemo na nedelјnom nivou u formi tabele, objavlјivati status prepisa matičnih knjiga lokalnih samouprava u elektronski oblik. Na taj način će i građani i predstavnici lokalnih samouprava imati precizan uvid u trenutnu situaciju i moći će da prate kako se ovaj posao realizuje.

U svom radu posebno se zalažem za transparentnost rada i otvorenost u komunikaciji i sa građanima i sa partnerima sa kojima radim. Lokalne samouprave veoma su važan segment moga rada i verujem da će ovaj potez imati pozitivan odjek kod svih.

Na kraju, vrlo je važno da najavim da će u okviru Ministarstva uskoro biti otvoren kontakt-centar sa telefonskim brojem i mejl adresom preko kojih će građani moći da nas obaveštavaju ukoliko neki javni službenik u lokalnoj samoupravi nedovolјno savesno radi svoj posao, odnosno ne primenjuje odredbe Zakona o opštem upravnom postupku koje im nalažu da budu servis građana i privrede.

 

Ana Brnabić
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave,
Beograd, 24. april 2017.

 Vrh strane
 e Uprava  Informacioni sistem eZUP  Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou  Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om  Partnerstvo za otvorenu upravu  Reforma javne uprave  Inspekcijski nadzor  Javne nabavke