MENI

Naslovna » Partnerstvo za otvorenu upravu » Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2018. - 2020.

Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2018. - 2020.

 Preuzmite dokument Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018-2020

 Preuzmite dokument NACRT Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018-2020

 Preuzmite dokument Zapisnik sa četvrtog sastanka Posebne međuministarske radne grupe za izradu trećeg Akcionog plana za period od 2018. do 2020. godine i realizacije učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstva za otvorenu upravu

 Preuzmite dokument Zapisnik sa Konsultativnog sastanka sa organizacijama civilnog društva povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine i predstavljanja Konačnog izveštaja-samoprocene o sprovođenju drugog Akcionog plana za 2016. i 2017. godinu - Niš

 Preuzmite dokument Zapisnik sa konsultativnog sastanka sa organizacijama civilnog društva povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine i predstavljanja Konačnog izveštaja-samoprocene o sprovođenju drugog Akcionog plana za 2016. i 2017. godinu - Šabac

 Preuzmite dokument Poslovnik o radu Međuministarske radne grupe

 Preuzmite dokument Zapisnik sa trećeg sastanka Posebne međuministarske radne grupe za izradu trećeg Akcionog plana za period od 2018. do 2020. godine i realizacije učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstva za otvorenu upravu

 Preuzmite dokument Zapisnik sa sastanka u Ministarstvu kulture i informisanja povodom predloga za Akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu 2018-2020

 Preuzmite dokument Rešenje o osniovanju Radne grupe

 Preuzmite dokument Uputstvo za izradu

 Preuzmite dokument Vodič za vrednosti

 Preuzmite dokument Obrazac za definisanje obaveze

 Preuzmite dokument Ogp kalendar

 Preuzmite dokument Preporuke Nezavisnog mehanizma

 Preuzmite dokument Zapisnik sa 2. sastanka

 Preuzmite dokument Zapisnik sa 1. sastanka

 Preuzmite dokument Izveštaj sa konsultativnog sastanka

 

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama