MENI

Naslovna » Kontakti » Imenik

Imenik

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Birčaninova 6

11000 Beograd

 

Kabinet ministra

Tel. 011/3613-654

E: kabinet@mduls.gov.rs

Odnosi sa javnošću

E: kontakt@mduls.gov.rs

 

DRŽAVNI SEKRETARI

Zoran Kasalović

Tel. 011/3613-654

Ivan Bošnjak

Tel. 011/3060-102

Е: drzavni.sekretar@mduls.gov.rs

 

Sekretarijat ministarstva

Tel. 011/3620-146

E: sekretarijat@mduls.gov.rs

Za sve informacije u vezi sa državnim stručnim ispitom, možete se obratiti na br. telefona
011/362-0144 svakim radnim danom od 10-13 h.

 

Odnosi sa medijima

Tel. 011/3345-247

E: jelena.parezanovic@mduls.gov.rs

 

Sektor za lјudska i manjinska prava i slobode

Tel. 011/2641-495

E: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs


Sektor za matične knjige i registre

Tel. 011/2685-344

E: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs


Sektor za razvoj dobre uprave

Tel. 011/3345-532

E: dobrauprava@mduls.gov.rs


Sektor za upravlјanje lјudskim resursima

Tel. 011/2685-345

E: ljudskiresursi@mduls.gov.rs


Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Tel. 011/3345-532

E: euintegracije@mduls.gov.rs


Sektor za sistem lokalne samouprave

Tel. 011/3060-101

E: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs

 

Kontakt centar za jedinice lokalne samouprave i građane

Tel. 011/3060-118 (radno vreme od 07:30 do 15:30 časova)

E: milica.pavlovic@mduls.gov.rs

 

Upravni inspektorat

E: upravni.inspektorat@mduls.gov.rs

Dečanska 8

11000 Beograd

Zoran Petrović, direktor

Tel. 011/3112-631

 

Direkcija za elektronsku upravu

Dečanska 8a

11000 Beograd

Dušan Stojanović, direktor

Tel. 011/3340-361

E: office@deu.gov.rs

 Vrh strane
 e Uprava  Informacioni sistem eZUP  Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou  Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om  Partnerstvo za otvorenu upravu  Reforma javne uprave  Inspekcijski nadzor  Javne nabavke