MENI

Naslovna strana

 Serbian Puzzle

 Grbovi i amblemi gradova i opština u Srbiji

Najava događaja

KORI UDOVIČKI U BEČU O REFORMI JAVNE UPRAVE

23. jun 2016.

Potpredsednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički učestvovaće sutra, 24. juna, na panel diskusiji „Reforma javne uprave kao klјuč procesa proširenja Evropske Unije“ koja se organizuje u Gradskoj kući u Beču, u okviru Konferencije „Javna uprava kao temelј evrointegracija“.

Tokom konferencije biće razmenjena regionalna i nacionalna iskustva i najbolјe prakse u ostvarivanju tri stuba evropske politike proširenja – vladavina prava, ekonomsko upravlјanje i reforma javne uprave.

Skup organizuju austrijsko Ministarstvo za Evropu, integracije i spolјne poslove, grad Beč i Regionalni savet za saradnju.

Saopštenja

SAOPŠTENјE MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

24. jun 2016.

Povodom saopštenja Samostalnog sindikata kulture Srbije u kom se navodi da novi predlog Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama sadrži niz nepravilnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) saopštava sledeće:

U cilјu postizanja transparentnosti sistema i uporedivosti plata u javnom sektoru, Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru propisano je uvođenje jedinstvene osnovice za obračun i isplatu plate i usklađivanje koeficijenata shodno jedinstvenoj osnovici, kao prva faza usklađivanja sa novim sistemom. Stoga je MDULS pripremilo izmenu Uredbe o ...

Detalјnije ...

Obaveštenja

UPUTSTVA ZA OSTVARIVANјE PRAVA ZAPOSLENIH NA OTPREMNINE I NOVČANE NAKNADE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je uputstva koja se odnose na postupak ostvarivanja prava zaposlenih na otpremnine/novčane naknade iz budžeta Republike Srbije shodno odredbama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Uputstva, podelјena na zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i za zaposlene u sistemu državnih organa i javnih službi, imaju za cilј olakšavanje procesa sprovođenja racionalizacije kod organizacionih oblika koji su obuhvaćeni navedenim zakonom.

 • Uputstvo o primeni odredaba Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koje se odnose na postupak ostvarivanja prava zaposlenih na novčanu naknadu ili otpremninu iz budžeta Republike Srbije i
 • Uputstvo o primeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koje se odnose na jedinice lokalne samouprave koje planiraju da izvrše racionalizaciju zaposlenih u većem obimu od planiranog, za potrebe isplata novčanih naknada ili otpremnina.
Korisni linkovi
 Državni stručni ispit Informacije od javnog značaja Informatori o radu Matične knjige Zaštitnik građana Organi državne uprave Budžet Provera upisa u Jedinstveni birački spisak Pitanja i odgovori Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta e Uprava Ispit za komunalne policajce
 Vrh strane
 Reforma javne uprave Zajedno u promene Inspekcijski nadzor Partnerstvo za otvorenu upravu Katalozi radnih mesta Šifarnik radnih mesta Javne nabavke