MENI

Naslovna strana

 Prepis matičnih knjiga

Saopštenja

USAID I SEDAM SAMOUPRAVA ZAJEDNO U BORBI PROTIV KORUPCIJE

16. novembar 2018.

 USAID i sedam samouprava zajedno u borbi protiv korupcije

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić prisustvovao je danas potpisivanju sporazuma Misije USAID u Srbiji i predstanvika sedam lokalnih samouprava u oblasti smanjenja korupcije kroz jačanje transparentnosti, odgovornosti i učešća građana u donošenju odluka...

Detaljnije ...

Obaveštenja

FINALNE KONSULTACIJE O AKCIONOM PLANAU ZA SPROVOĐENjE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU U REPUBLICI SRBIJI OD 2018. DO 2020. GODINE

13. novembar 2018.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva okupljenim u Posebnu međuministarsku radnu grupu, pripremilo je radnu verziju Nacrta akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine.

U dosadašnjem toku procesa izrade Akcionog plana održana su tri konsultativna sastanka sa zainteresovanom javnošću, u aprilu u Beogradu i u oktobru u Nišu i Šapcu...

Detaljnije ...

Korisni linkovi
 Informacije od javnog značaja Informatori o radu Matične knjige Zaštitnik građana Organi državne uprave Budžet Pitanja i odgovori Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Stručno usavršavanje državnih službenika Iklјuči nasilјe Šifarnik radnih mesta Katalozi radnih mesta Primena propisa u jedinicama lokalne samouprave Dobra uprava HODOGRAM – Ažuriranje Jedinstvenog biračkog spiska Vodič za samozastupanje građana
 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama