MENI

Naslovna strana

 Serbian Puzzle

 Grbovi i amblemi gradova i opština u Srbiji

Saopštenja

OLAKŠICE PRI UPISU NA FAKULTETE PRIMENOM ZUP-a

27. jul 2016.

 Olakšice pri upisu na fakultete primenom ZUP-a

Budući studenti, koji su položili prijemne ispite, od jeseni će do indeksa doći samo sa ličnom kartom, čekanje pred šalterima ...

Detalјnije ...

Obaveštenja

UPUTSTVA ZA OSTVARIVANјE PRAVA ZAPOSLENIH NA OTPREMNINE I NOVČANE NAKNADE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je uputstva koja se odnose na postupak ostvarivanja prava zaposlenih na otpremnine/novčane naknade iz budžeta Republike Srbije shodno odredbama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Uputstva, podelјena na zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i za zaposlene u sistemu državnih organa i javnih službi, imaju za cilј olakšavanje procesa sprovođenja racionalizacije kod organizacionih oblika koji su obuhvaćeni navedenim zakonom.

 • Uputstvo o primeni odredaba Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koje se odnose na postupak ostvarivanja prava zaposlenih na novčanu naknadu ili otpremninu iz budžeta Republike Srbije i
 • Uputstvo o primeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koje se odnose na jedinice lokalne samouprave koje planiraju da izvrše racionalizaciju zaposlenih u većem obimu od planiranog, za potrebe isplata novčanih naknada ili otpremnina.

21. jul 2016.

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

za učešće u konsultativnom sastanku u Beogradu o radnoj verziji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2016. do 2017. godine

13. jun 2016.

POZIV NA RADIONICU “DOBRA UPRAVA U SLUŽBI GRAĐANA”

9. jun 2016.

POZIV ZA DOSTAVLjANјE IZJAVA O ZAINTERESOVANOSTI

8. jun 2016.

OBAVEŠTENјE – POZIVI ZA DOSTAVLjANјE IZJAVA O ZAINTERESOVANOSTI

3. jun 2016.

UPUTSTVO ZA PRIMENU ODREDABA ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

27. april 2016.

OBAVEŠTENјE MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Korisni linkovi
 Državni stručni ispit Informacije od javnog značaja Informatori o radu Matične knjige Zaštitnik građana Organi državne uprave Budžet Provera upisa u Jedinstveni birački spisak Pitanja i odgovori Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta e Uprava Ispit za komunalne policajce
 Vrh strane
 Reforma javne uprave Zajedno u promene Inspekcijski nadzor Partnerstvo za otvorenu upravu Katalozi radnih mesta Šifarnik radnih mesta Javne nabavke