MENI

Naslovna strana

 Prepis matičnih knjiga

Saopštenja

NOVA APLIKACIJA ZA POSEBNI BIRAČKI SPISAK ZA MANjINE

25. maj 2018.

 Nova aplikacija za posebni birački spisak za manjine

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić otvorio je u Srpsko-korejskom informatičko-pristupnom centru obuke referenata koji vode Poseban birački spisak za nacionalne manjine u novoj aplikaciji.

Detaljnije ...

Obaveštenja

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

23. maj 2018.

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa članom 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćeni tekst i 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi

Detaljnije ...

Korisni linkovi
 Informacije od javnog značaja Informatori o radu Matične knjige Zaštitnik građana Organi državne uprave Budžet Pitanja i odgovori Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Stručno usavršavanje državnih službenika Iklјuči nasilјe Šifarnik radnih mesta Katalozi radnih mesta Primena propisa u jedinicama lokalne samouprave Dobra uprava HODOGRAM – Ažuriranje Jedinstvenog biračkog spiska Vodič za samozastupanje građana
 Vrh strane
 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama