MENI

Naslovna strana

 Prepis matičnih knjiga

Saopštenja

RUŽIĆ: LAKŠI RAD SLUŽBENIKA UZ APLIKACIJU OGLASNA TABLA

04. januar 2019.

 Ružić: Lakši rad službenika uz aplikaciju Oglasna tabla

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenuće u 2019. godini aplikaciju "Oglasna tabla", namenjenu službenicima na lokalu preko koje će dobijati sve potrebne informacije i novosti vezane za njihov rad, izjavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić...

Detaljnije ...

Obaveštenja

PROJEKAT „AŽURIRANjE ADRESNOG REGISTRA“ - SMERNICE ZA IZRADU PREDLOGA ODLUKE ZA DOBIJANjE PRETHODNE SAGLASNOSTI NADLEŽNOG ORGANA NA PREDLOG ODLUKE O NAZIVIMA ULICA I DRUGIH DELOVA NASELjENIH MESTA

14. januar 2019.

Ministarstvo državne uprave i lokalne smaouprave je u cilju efikasne realizacije projekta Vlade Republike Srbije „Ažuriranje adresnog registra“ pripremilo za lokalne samouprave Smernice za izradu predloga odluke za dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa na predlog odluke o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta.

Smernice sadrže celokupnu proceduru u vezi sa dobijanjem saglasnosti, kao i sve nepohodne podatke koje bi trebalo da sadrži predlog odluke radi dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta. ...

Detaljnije ...

Korisni linkovi
 Informacije od javnog značaja Informatori o radu Matične knjige Zaštitnik građana Organi državne uprave Budžet Pitanja i odgovori Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Stručno usavršavanje državnih službenika Iklјuči nasilјe Šifarnik radnih mesta Katalozi radnih mesta Primena propisa u jedinicama lokalne samouprave Dobra uprava HODOGRAM – Ažuriranje Jedinstvenog biračkog spiska Vodič za samozastupanje građana
 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama