MENI

Naslovna » Dokumenta » Zakoni i podzakonska akta u proceduri

Zakoni i podzakonska akta u proceduri

 Preuzmite dokument Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

 

Vlada Republike Srbije prihvatila je Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o komunalnoj policiji i uputila ga u četvrtak, 28. januara 2016. godine kao predlog Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje.

  • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji

 

 Vrh strane
 e Uprava  Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine  Informacioni sistem eZUP  Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou  Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om  Partnerstvo za otvorenu upravu  Reforma javne uprave  Inspekcijski nadzor  Javne nabavke