MENI

Naslovna » Budžet

Budžet

 

PODACI O BUDžETU ZA 2018.

 • Finansijski plan 2018.
 • Odluka o usvajanju finansijskog plana za 2018.
 • Odluka 1 o izmeni finansijskog plana
 • Izmena i dopuna finansijskog plana 1
 • Odluka 2 o izmeni finansijskog plana
 • Izmena i dopuna finansijskog plana 2
 • Odluka 3 o izmeni finansijskog plana
 • Izmena i dopuna finansijskog plana 3
 • Odluka 4 o izmeni finansijskog plana
 • Izmena i dopuna finansijskog plana 4
 • Izveštaj o reviziji delova Izveštaja o izvršenju budžeta i pravilnosti poslovanja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za 2017. godinu

 

 

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama