MENI

Naslovna » Aktivnosti » Saopštenja

Saopštenja

24. jun 2016.

Saopštenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

Povodom saopštenja Samostalnog sindikata kulture Srbije u kom se navodi da novi predlog Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama sadrži niz nepravilnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) saopštava sledeće:

U cilјu postizanja transparentnosti sistema i uporedivosti plata u javnom sektoru, Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru propisano je uvođenje jedinstvene osnovice za obračun i isplatu plate i usklađivanje koeficijenata shodno jedinstvenoj osnovici, kao prva faza usklađivanja sa novim sistemom. Stoga je MDULS pripremilo izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, vodeći računa da nakon izmene visine koeficijenata iznos osnovne plate odgovora iznosu osnovne plate na koju je zaposleni imao pravo pre izmene, kao što je i predviđeno Zakonom.

Prema tome, zadržava se postojeći nivo plata i radi se samo o matematičkom preračunavanju koeficijenata na novu osnovicu koja je jedinstvena za sve. Druga faza usklađivanja sa Zakonom o sistemu plata je donošenje posebnih zakona kojima će se utvrditi metodologija i način razvrstavanja radnih mesta iz Kataloga kao i njihovo vrednovanje i određivanje novih koeficijenata, zajedno sa načinom prilagođavanja, odnosno dostizanja plate iz novog sistema u odnosu na postojeću platu.

U prethodnom periodu MDULS je u saradnji sa resornim ministarstvima i predstavnicima zainteresovane i stručne javnosti intenzivno radilo na izradi Kataloga radnih mesta. Na osnovu Kataloga koji sadrži opšte opise poslova i uslove za njihovo obavlјanje i kriterijuma za vrednovanje poslova - složenost poslova, kompetentnost, odgovornost, autonomija u radu, poslovna komunikacija i uslovi rada, posebnim zakonima će biti izvršeno vrednovanje radnih mesta i određivanje visine osnovne plate.

MDULS se zahvalјuje predstavnicima Samostalnog sindikata kulture Srbije na dosadašnjoj saradnji na reformi sistema plata, uz nadu da ćemo nastaviti uspešnu saradnju.

23. jun 2016.

 Poruka potpredsednice Vlade povodom Međunarodnog dana javne službe

Poruka potpredsednice Vlade povodom Međunarodnog dana javne službe

Danas je Međunarodni dan javne službe.

Zahvalјujem se svim zaposlenima u javnoj upravi Republike Srbije na dosadašnjem zalaganju i rezultatima na unapređenju našeg rada kako bismo u narednom periodu građanima Srbije obezbedili ono što i zaslužuju – brze, efikasne i kvalitetne usluge, odgovorne institucije i lјubazne i profesionalne službenike.

Verujem da ćemo se u periodu koji je pred nama pripremiti za krupne korake koje stoje pred našom državom u svim reformskim procesima za koje je neophodno naše znanje, stručnost i posvećenost.

Srećan nam naš dan!

Vaša Kori

23. jun 2016.

Ministarstvo ohrabruje građane da ostvare svoje zakonsko pravo

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) pozdravlјa nameru Pokreta Dosta je bilo izraženu u saopštenju od 21. juna 2016, da će usmeriti energiju u mestima gde je „dobio priliku da radi u korist građana“, da od administracije „stvori njihov servis“. Takođe, MDULS očekuje da će se Pokret u tom naporu striktno pridržavati Zakona o opštem upravnom postupku i da će građani biti pravilno informisani.

Međutim, Pokret DJB radi protiv interesa građana kad širi dezinformaciju da su oni u obavezi, umesto da ukaže da građani imaju pravo da potpisivanjem izjave pribave sami podatke potrebne za odlučivanje u postupku. Nisu tačni navodi u saopštenju da se ovom izjavom ukida član 103, odnosno, dužnost organa da radi ostvarivanja prava građana međusobno razmenjuju podatke o ličnosti. Partnerski odnos države i građana može se uspostaviti samo ako su građani pravilno upoznati sa svojim pravima i očekuju od države da ih poštuje.

MDULS podseća i hrabri građane da redovno od uprave zahtevaju da organi za njih proveravaju podatke u upravnim postupcima i sugeriše da se, samo u izuzetnim situacijama u kojima sami građani procene da je za njih lično to povolјnije, opredele za to da sami pribave podatake o ličnosti koji se nalaze u službenim evidencijama.

22. jun 2016.

Udovički u Nišu: Dobro napreduje razmena podataka iz službenih evidencija

Potpredsednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da dobro napreduje razmena podataka iz službenih evidencija, kako to predivđaju odredbe Zakona o opštem upravnom postupku, čija je primena počela 8. juna.

„U opštinama i gradovima sve više napreduje sprovođenje novih članova Zakona o opštem upravnom postupku koji upravu obavezuju da više ne traži od građana podatke koje o njima već ima“, rekla je Udovički u Nišu posle obilaska lokalne samouprave gde se i lično uverila o toku razmene podataka iz službenih evidencija.

Prema njenim rečima, 15 dana od kako su novi članovi zakona stupili na snagu još ima poteškoća, a sa nadležnima u niškoj upravi razgovarala je o tome da bi bilo mnogo lakše da su svi podaci iz matičnih knjiga već uneti u elektronsku bazu.

 Udovički u Nišu: Dobro napreduje razmena podataka iz službenih evidencija

Udovički je ukazala da je primena odredaba ZUP skrenula pažnju na taj problem i dodala da je potrebno imati druge metode razmene dok se baze ne popune i podaci ne unesu, kao i da je nedopustivo da „dva šaltera, dva sektora, ne razgovaraju jedan sa drugim".

Cilј novih odbredaba je promena shvatanja posla uprave - da građanima izađu u susret, ali i shvatanja da su „svi jedna uprava“, ponovila je potpredsednica vlade.

Uz napomenu da veruje da službenici ponekad, pre svega iz neizvesnosti, građanima kažu da je sigurnije da sami pribave neke isprave, jer ne znaju koliko bi dugo moglo da potraje ako bi sami službenici to radili, Udovički je insistirala da nikako ne sme da se desi da uz ličnu kartu bilo kom građaninu službenik u upravi traži i uverenje o podacima koji su u njoj.

Ona je dodala da nema razloga da službenici traže uverenje o podacima koji se nalaze u javnim bazama podataka, kao što je slučaj sa većinom baza podataka u APR.

"Nema razloga za to, neka odu na internet i sami se uvere", poručila je ministarka.

Udovički je, međutim, podvukla da ima situacija kada ono što je u ličnoj karti nije dovolјno da bi građanin ostvario neko pravo i da je tada potrebno ohrabriti građane da zatraže podatke od uprave, koja će morati da ispoštuje rok od 15 dana.

"Radimo na tome da se svi obavežu i na kraće rokove", zaklјučila je potpredsednica vlade.

22. jun 2016.

Kako se sprovodi razmena podataka

Pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Dražen Maravić rekao je, govoreći o primeni Zakona o opštem upravnom postupku, da već dve trećine građana Srbije prepušta službenicima da umesto njih pribavlјaju podatke iz službenih evidencija.

„Na godišnjem nivou imaćemo uštedu miliona rednih sati koje su građani do sada trošili na prikuplјanje dokumenata umesto uprave, ali i u novcu, jer ako organ razmenjuje podatak onda je ta razmena besplatna, a ako građanin ipak hoće da sam pribavi neki dokument u kojem je sadržan taj podatak, mora da plati taksu“, rekao je Maravić za RTS. 

Prilog možete pogledati ispod:

 

 

22. jun 2016.

Udovički: Uprava smanjena za više od 16.000 zaposlenih

Potpredsednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je danas da je ukupno smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi od početka racionalizacije veće od 16.000, što je 1.500 lјudi više nego što je planirano, a da su najveći teret u tom procesu podneli zdravstvo, MUP, prosveta.

Udovički je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije naglasila da je od početka 2015. godine od ukupnog broja zaposlenih u javnoj upravi njih 9.500 otišlo u penziju, racionalizacijom je taj broj smanjen za još 4.800, dok su ostali penzionisani ili su samoinicijativno raskinuli radni odnos ...

Ministarka je naglasila da nije, kao što je to bio slučaj ranije, bilo podsticaja da lјudi ranije odu u penziju uz velike otpremnine.

Prema njenim rečima, u Srbiji je sada na svakih 100 stanovnika zaposleno 6,7 lјudi u javnoj upravi, što je manje nego u evropskim državama gde na 100 stanovnika radi osam do 8,5 službenika.

 Udovički: Uprava smanjena za više od 16.000 zaposlenih

Udovički je precizirala da je na nivou centralne države smanjen broj zaposlenih u javnoj upravi za oko 10.000, a na lokalnom nivou za oko 6.000 i da je na zahtev za racionalizaciju, koji je poslat na adrese oko 70 odsto opstina u Srbiji, odgovorilo njih čak 91 odsto.

Zadata smanjenja, nisu bila linearna i ne treba da bude tako, dodala je I precizirala da su najveći teret u ovom talasu racionalizacije podneli su najveći resori poput zdravstva, Ministarstva unutrašnjih poslova, prosvete. pravosuđa. U zdravstvu je broj zaposlenih manji za 4.700 lјudi, u MUP-u za 1.800, prosveti za 1.600.

Govoreći o 7.000 onih koji bi u ovoj godini u procesu racionalizacije mogli da odu iz javne uprave, a koju je okvirno pomenuo mandatar Aleksandar Vučić, Udovički je rekla da očekuje da oni budu slično raspoređeni kao do sada - veći resori da nose veći teret, i da će u velikoj meri odlaziti kroz penzionisanje.

“Svesni smo da do sada nije cela racionalizacija postignuta cilјanom reorganizacijom, već nismo lako dozvolјavali da se zamene penzionisani zaposlenima. Moraćemo da vodimo računa o tome da negde treba i novog zapošlјavanja. Važno je da zamenimo najvažnije među njima, ali ne i ostale. Moramo da budemo oprezni, jer postoje institucije i organizacije kojima ozbilјno nedostaje kadra”, rekla je Udovički.

Udovički je istakla da je prethodna ocena da će biti potrebno da kroz ovaj proces iz javne uprave ode 75.000 lјudi bila data pre rezultata funkcionalne analize koju su sproveli stručnjaci Svetske banke, na osnovu koje se stekao uvid gde ima viška a gde manje zaposlenih, i zato se od tog broja odustalo.

“Svi smo skloni da verujemo da nam je država velika i prebirokratizovana, imamo višak birokratije, 'fali ti jedan papir' i dalјe postoji i zato nam se čini da je država prevelika”, rekla je Udovički.

Analiza je takođe pokazala i neracionalnosti pre svega u mrežnim institucijama, koje imaju filijale širom zemlјe, poput PIO Fonda ili Republičkog geodetskog zavoda.

“Nasledili smo organizaciju iz jugoslovenskog vremena, decentralizovanu s filijalama u svakoj opštini. Ali tada nije bilo informatičkog sistema, sve se radilo ručno, a danas to možemo da promenimo”, zaklјučila je Udovički.

22. jun 2016.

Udovički za RTS o racionalizaciji

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je danas u jutarnjem Dnevniku RTS, da je krajem marta broj zaposlenih u javnom sektoru bio smanjen za 16.500 lјudi i da je, s obzirom na podatke koje dobija, taj broj nastavio da pada. Do kraja ove godine trebalo bi da bude otpušteno još 6.000 do 7.000 lјudi.

Ministarka Udovički je rekla da da ne treba insistirati na smanjenju od 75.000, koliko je bilo prema prvobitnom dogovoru sa MMF, jer se uštede postižu i na druge načine. MMF je bitno revidirao očekivanja na čemu je ona, istakla je, dugo radila.

Od 16.500 lјudi čak 9.500 otišlo je u penziju, dodala je ona i istakla da prvi put smanjenje nije bilo svugde jednako, a da ne treba ni da bude. Ministarka kaže da je i oko 6.000-6.5000 lјudi otišlo sa lokala, a od tog broja čak 4.000 lјudi iz lokalnih javnih preduzeća.

Fokus ubuduće mora biti na tome da se pobolјša način i organizacija rada, rekla je Udovički.

Prilog RTS možete pogledati ispod:

 

 

21. jun 2016.

Pirot grad brendova - peglane kobasice, ćilima i Svetislava Pešića

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastavlјa promociju jedinica lokalne samouprave širom Srbije kroz projekat „Srpska slagalica“ (Serbian Puzzle), u kom gradovi i opštine imaju priliku da se predstave na nedelјnom nivou kroz nekoliko različitih tema (istorija, kultura, investicije, gastronomija...).

Ove sedmice u „Srpskoj slagalici“ biće predstavlјena opština koja se nalazi u samom središtu Balkana, na pola puta između Niša i Sofije, na međunarodnom putu za Bliski i Srednji istok i jedna je od retkih opština u Srbiji koja poseduje svoje lokalne „brendove“ - kačkavalј, ćilim i peglanu kobasicu – Pirot.

Povolјan geostrateški položaj i dobra povezanost putnom i železničkom mrežom, blizina Niškog i aerodroma u Sofiji na svega 70 kilometara, čine Pirot atraktivnim za ulaganja, a urađen Generalni urbanistički plan grada, uspostavlјen Geografski informacioni sistem, značajni resursi slobodne radne snage, grinfild lokacije i uslužna administracija samo su deo razloga zbog kojih je u toj opštini povolјna privredna klima. U Pirotu posluje 447 privredih društva i 1.217 preduzetnika, ali i jedna od najuspešnijih slobodnih zona u Srbiji. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Pirot nudi kompletnu logističku podršku zainteresovanim investitorima.

Pirot nije samo u Srbiji poznat po izradi ćilima, a da bi se očuvala tradicija, opština je realizovala projekat „Osnivanje Zadruge za izradu pirotskog ćilima i suvenira“. Zahvalјujući tome tkalјe su dobile posao, povećan je obrt u izradi ćilima, a ni tržišni efekti nisu izostali.

Svakog avgusta u tom gradiću Međunarodni folklorni festival, u okviru manifestacije „Pirotsko kulturno-sportsko leto“, okupi brojne ansamble koji se tokom četiri dana druže uz igru i pesmu.

Priča o Pirotu, međutim, nije potpuna ako se ne spomene i legendarni košarkaški genije Svetislav Pešić. Bogatu košarkašku karijeru započeo je u rodnom mestu, a onda preko beogradskog Partizana stigao do prvaka Evrope u dresu sarajevske Bosne. Jedan je od retkih trenera koji je titulu prvaka Evrope osvajao i kao trener i kao igrač, bio je košarkaški učitelј Aleksandra Đorđevića, Vlada Divca, Dina Rađe, Tonija Kukoča i drugih asova, a kao selektor nacionalnog tima osvojio je Svetsko prvenstvo 2002. godine u Indijanopolisu.

Sve to, ali i recept za Čomlek, specijalitet od jagnjećeg mesa koji se karčka u crnom vinu sa nanom, ruzmarinom, majčinom dušicom i sudžukom, pročitajte na sajtu www.serbianpuzzle.rs

16. jun 2016.

Maravić u Novom Sadu o primeni ZUP

Pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Dražen Maravić je danas posetio Novi Sad gde je u razgovoru sa zamenikom načelnika Gradske uprave za opšte poslove Milovanom Amidžićem konstatovano da bi Zakon o opštem upravnom postupku trebalo da olakša život građanima koji su sate provodili na šalterima i slušali da im "fali jedan papir", ali i produbi komunikaciju između umreženih organa, koji su u obavezi da razmenjuju dokumente po službenoj dužnosti.

Maravić je podsetio da je primena prvih odredbi Zakona o opštem upravnom postupku počela 8. juna.

„Obaveza razmene podataka iz službenih evidencija odnosi se na podatke sadržane u evidencijama, a ne na dokumenta. To znači da građani više ne moraju da pribavlјaju dokumenta sa tim podacima od organa uprave, već će se oni direktno pribavlјati kroz službenu komunikaciju između organa“, rekao je Maravić.

 Maravić u Novom Sadu o primeni ZUP

Prema njegovim rečima, građani ukoliko to žele, i dalјe mogu da se izjasne prilikom podnošenja zahteva za određenu uslugu da žele sami da prikupe dokumentaciju.

„U takvim slučajevima oni će i dalјe plaćati takse za sva pojedinačna dokumenta, kao i do sada. Ono što je važno naglasiti jeste da je to pravo, a ne obaveza građana – istakao je pomoćnik ministra.

Maravić ističe da će primenom ovog zakona građani prestati da budu poštari, a uštedeće više miliona radnih sati koje su do tada provodili na šalterima.

"Ako to pomnožite s prosečnom vrednošću radnog sata, to je ušteda od više stotina miliona dinara. Građani moraju lako i jednostavno da reše neku upravnu stvar i zadovolјe svoje pravo. Ostavili smo tri meseca za pripremu, organi su se pripremili i pratimo šta se dešava u praksi. Svi organi sada moraju da razmenjuju podatke, a građani treba samo da se pojave s ličnom kartom koja, ako je čipovana, već sadrži neophodno. Umreženost ne podrazumeva samo elektronski kontakt - već i protokole o saradnji tehničkog karaktera ili neposredno sprovođenje propisa usmenim dogovorima. Novi Sad primenjuje obe metode", navodi Maravić i dodaje da su službenici dužni da izvrše uvid i u javno dostupne registre, poput APR.

Takođe, istakao je pomoćnik ministra, sve dokumente o kojima se ne vodi službena evidencija građani će morati sami da prilože - poput ugovora o zakupu stana, zdravstvenih uverenja, itd.

Posetu pomoćnika ministra Novom Sadu su ispratili i brojni mediji, a priloge RT Vojvodine i Novosadske TV možete pogledati ispod:

https://www.youtube.com/watch?v=NfHq49U58m0

https://www.youtube.com/watch?v=0V0WmpgZPFg

16. jun 2016.

Održana regionalna konferencija „Upravno-pravni okvir zemalјa zapadnog Balkana – novi zakoni o opštem upravnom postupku“

Na Regionalnoj konferenciji “Upravno-pravni okvir zemalјa Zapadnog Balkana - Novi zakoni o opštem upravnom postupku”, održanoj 10. juna u beogradskom hotelu „Hajat“, razmenjena su iskustva zemalјa u okruženju o razmeni podataka iz službenih evidencija, a sa srpske strane poručeno je da taj zakon vodi Srbiju u Evropsku uniju.

Potpredsednica Vlade Srbije i resorna ministarka Kori Udovički podsestila je da su uprave opština i gradova dva dana ranije počele da razmenjuju podatake iz službenih evidencija, kako to predviđa ZUP, a da će Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave proveravati kako u tom procesu sprovode i prevazilaze “dečje bolesti”.

Na skupu organizovanom uz podršku Regionalne škole za javnu upravu, kojom Srbije ove godine predsedava, usvojeni su zaklјučci i preporuke koji se odnose na kompleksne cilјeve reformi upravnog postupka, kontinuiran posao modernizacije tih postupaka, evropeizaciju kao glavni okidač reforme, potrebu za modernizacijom i navedeni preduslovi za uspešno sprovođenje.

15. jun 2016.

Udovički u Kragujevcu, Velikom Gradištu i Požarevcu

Potpredsednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički obišla je danas lokalne sampuprave u Kragujevcu, Velikom Gradištu i Požarevcu da bi se i lično uverila kako se na terenu sprovodi razmena podataka iz službenih evidencija.

Ona je u Gradskoj upravi u Kragujevcu poručila da je uprava svesna propisa koje donosi novi Zakon o opštem upravnom postupku (ZUP) i da razmišlјa o najbolјem načinu da se oni primene.

Udovički je rekla da je zadovolјna načinom na koji se od 8. juna primenjuju članovi ZUP koji se tiču razmene podataka iz službenih evidencija i ukazala da je jedan od cilјeva tih zakonskih rešenja smanjenje papirogije i slanje u istoriju rečenice – „fali ti još jedan papir“.

 Udovički u Kragujevcu, Velikom Gradištu i Požarevcu

Ministarka je, posle obilaska uprave i razgovora sa gradonačelnikom Kragujevca Radomirom Nikolićem i njegovim saradnicima, još jednom rekla da primenom članova ZUP građani više ne treba da donose uverenja o činjenicama i podacima koje država o njima već ima.

"Uprava ne sme da tera građane da donose dokumenta koje uprava međusobno treba da razmenjuje, proverava i nađe način da uradi za građane. Bitne činjinice stoje u ličnoj karti i pored lične karte ne bi trebalo više nikada tražiti uverenje da se neko rodio, da je državlјanin, njegovo prebivalište…", dodala je Udovički i ukazala da država ne može da proverava jedino ono što je u sferi privatnih informacija građana.

Uz napomenu da svaka uprava određuje kako će razmenjivati podatke imajući u vidu tehničku opremlјenost, ministarka je novinarima rekla da je cilј da do pune primene Zakona 1. juna iduće godine sve funkcioniše kako treba.

Osim razmene podataka iz službenih evidencija, potpredsednica vlade je sa čelnicima Kragujevca razgovarala i o Zakonu o finansiranju lokalnih samouprava i racionalizaciji broja zaposlenih. Gradonačelnik Nikolić je naveo da se razmenom podataka iz službenih evidencija i primenom ZUP-a pokazuje da su organi lokalne samouprave zapravo "jedna porodica" i da konačno počinju da se koriste jedinstvene baze podataka kako bi se što manje maltretirali građani.

Potpredsednica vlade je takođe navela da će upravna inspekcija edukovati lokalne samouprave o potrebnim procedurama za primenu ZUP-a i razmenu podataka iz službenih evidencija, a posle sastanka sa čelnicima Požarevca podsetila da lokalne samouprave imaju oko 180 postupaka koje obavlјaju.

Prema njenim rečima, postoji i više od stotinu baza i tipova informacija, a osnovni cilј je da građani budu usluženi.

“Očekujemo da će potrajati malo vremena da se uprava uhoda u razmeni podataka i da shvate zadatak oziblјno i profesionalno i sprovode naša uputstva”, rekla je Udovički.

Govoreći o tome kako su se uprave za primenu Zakona pripremile, ona je rekla da "utisak varira" od uprave do uprave, da sve uprave moraju biti mnogo fleksibilnije i najavila je pokretanje sajta www.dobrauprava.rs naredne sedmice, gde će građani moći da ostave svoje komentare o tome kako se procedure odvijaju u pojedinim opštinama.

15. jun 2016.

Prebacujemo teret sa građana na upravu

U sredu, 8. juna 2016. godine u Republici Srbiji počela je primena prvih odredbi Zakona o opštem upravnom postupku, koje se tiču obaveze organa javne uprave da između sebe razmenjuju podatke iz službenih evidencija u upravnim postupcima.

Na taj način teret pribavlјanja brojnih dokumenata prebačen je sa građana na upravu. U pitanju su svi oni podaci koji se unutar sistema vode u okviru službenih evidencija (onih koje vode, npr. ministarstva, Agencija za privredne registre, Republički geodetski zavod, Centralni registar socijalnog osiguranja i sl.).

Službene evidencije su, na primer: matične knjige (rođenih, umrlih, venčanih), knjiga državlјana, evidencija o prebivalištu, katastar nepokretnosti, evidencija privrednih subjekata, evidencije o statusu zaposlenosti ili nezaposlenosti, itd. Podaci iz ovih evidencija uglavnom se izdaju građanima u vidu uverenja, izvoda, i sl. U tim slučajevima, govorimo o dokumentima, ne o podacima. Obaveza razmene podataka iz službenih evidencija, čija primena je počela 8. juna, odnosi se na podatke sadržane u evidencijama, a ne na dokumenta. To znači da građani više ne moraju da pribavlјaju dokumenta sa tim podacima od organa, već se ti podaci direktno pribavlјaju kroz službenu komunikaciju između organa.

Ova tema zaokupila je veliku pažnju medija i brojni su prilozi u prethodnom periodu na temelјan način već informisali građane o njihovim novim pravima.

Budući da su primećene izvesne nepreciznosti u informacijama o novinama koje donosi razmena podataka, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave želi da obavesti javnost da se obaveza razmene podataka ne može poistovetiti sa uvođenjem elektronske uprave, već da ona može da se odvija i konvencionalnim kanalima (npr. redovnom poštom). Ministarstvo već radi, uz podršku više drugih organa, na razradi budućih rešenja za elektronsku razmenu podataka, ali je u ovom trenutku veoma važno napraviti razliku između elektronske uprave i obaveze razmene podataka iz službenih evidencija.

Takođe, razmena podataka ne oslobađa građane od plaćanja administrativnih taksi za potrebe usluga (tj. upravnih postupaka) koje oni ostvaruju pred organima. Nove zakonske odredbe učinile su besplatnom razmenu podataka između organa, što praktično znači:

 • Građani pokreću upravni postupak pred nekim organom i za potrebe tog postupka plaćaju odgovarajuće administrativne takse (npr. taksa za izdavanje lične karte ili vozačke dozvole).
 • Organ kome je građanin podneo zahtev za ostvarenje te usluge zatim se obraća službenim putem drugim organima kako bi pribavio sve neophodne podatke za ostvarenje te usluge, ukoliko se ti podaci čuvaju u službenim evidencijama (npr. ugovor o zakupu stana ili medicinska dokumentacija nisu podaci koji se čuvaju u službenim evidencijama, pa građanin takva dokumenta mora sam da dostavi organu).
 • Građani, dakle, više ne moraju da pribavlјaju pojedinačne izvode i uverenja kako bi ostvarili neku uslugu za koju su ta dokumenta potrebna.
 • To znači da će građani uštedeti samim tim što neće plaćati te pojedinačne izvode i uverenja – tj. za građane će se ukupni iznos usluge smanjiti, iako će i dalјe plaćati administrativne takse za uslugu koju ostvaruju.
 • Ukoliko žele, građani i dalјe mogu da se izjasne prilikom podnošenja zahteva za određenu uslugu da žele sami da prikupe dokumentaciju i u takvim slučajevima oni će i dalјe plaćati takse za sva pojedinačna dokumenta, kao i do sada. Ono što je važno naglasiti jeste da je to pravo, a ne obaveza građana.

Ministarstvo smatra da ovakve nepreciznosti mogu da izazovu negativne posledice po sveukupnu informisanost građana o sadašnjoj situaciji u vezi sa pružanjem usluga od strane uprave. Neophodno je da javnost zna da razmena podataka iz službenih evidencija ne podrazumeva obećanje i ostvarenje eUprave i da 8. juna 2016. godine nije nestala svaka finansijska obaveza građane kada se na nekom šalteru obrate upravi za određenu uslugu.

15. jun 2016.

Maravić: Loznica i Šabac – dobre prakse po modelu novog zakona

Pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Dražen Maravić je u okviru kontrole primene odredaba Zakona o opštem upravnom postupku (ZUP), posetio Loznicu i Šabac gde je u razgovoru sa rukovodstvima tih lokalnih samouprava upoznat sa terenskom situacijom u vezi razmene podataka iz službenih evidencija. On je u društvu svojih domaćina, nakon formalnih sastanaka, obišao i šalter-sale u Gradskim upravama Loznice i Šapca.

 Maravić: Loznica i Šabac – dobre prakse po modelu novog zakona

„Konačno menjamo odnos između uprave i građana.“, izjavio je Maravić u Loznici i dodao da je svakako namera da organi uslugu pruže građanima, ali isto tako i drugim organima putem razmene podataka iz službenih evidencija. Želimo da uočimo dobre prakse i radimo na unapređenju odnosa između organa uprave koji međusobno moraju biti servisno orjentisani, podvukao je on.

Maravić je istakao da je evidentno potrebno vreme za uhodavanje u vezi primene ZUP u praksi, a primer Loznice ohrabruje i dokaz je da je pravilna primena zakona moguća i odmah.

Nakon Loznice, pomoćnik ministra je boravio i u šabačkoj Gradskoj upravi gde je istakao da je i Šabac primer dobre prakse ostalim gradovima i opštinama u Srbiji, što je posledica stava "da nešto može".

 Maravić: Loznica i Šabac – dobre prakse po modelu novog zakona

"Šabac je model efikasne saradnje organa lokalne samouprave, kao i njihove saradnje sa republičkim organima. Gradska uprava je i pre donošenja Zakona o opštem upravnom postupku primenjivala njegove pojedine odredbe, kako bi građanima olakšala administrativne postupke. Upravo na osnovu takvih iskustava odlučili smo da postojeću praksu podignemo na nivo načela i konkretnih zakonskih normi, po kojima organi moraju da po službenoj dužnosti razmenjuju podatke, koje više ne prikuplјaju građani. To je velika promena koja će biti opterećenje za službenike ali će rasteretiti građane. Očekujem bolјu organizaciju posla vođenu logikom da se građanima pruži usluga na najjednostavniji način", rekao je Maravić.

On je naveo Jedinstveni šalter Gradske uprave grada Šapca kao dobar primer kvalitetne usluge građanima koji posao obavlјaju na jednom mestu.

14. jun 2016.

Rodno mesto tekstopisca „Bože pravde“ i festivala u čast leptira u svadbenom plesu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastavlјa promociju jedinica lokalne samouprave širom Srbije kroz projekat „Srpska slagalica“ (Serbian Puzzle), u kom gradovi i opštine imaju priliku da se predstave na nedelјnom nivou kroz nekoliko različitih tema (istorija, kultura, investicije, gastronomija...).

Ove sedmice u „Srpskoj slagalici“ biće predstavlјena opština Senta, rodno mesto Jovana Đorđevića, pisca, osnivača Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Beogradu i autora teksta sadašnje srpske himne „Bože pravde“.

Senta je i domaćin festivala koji sve više privlači pažnju, a organizovan je svake godine sredinom juna u čast lepog insekta i njegovog svadbenog plesa - cvetanja Tise. Tiski cvet je jedinstvena vrsta leptira, čija larva po nekoliko godina živi u rečnim bilјkama, a potom izleće na površinu reke gde u svom svadbenom plesu produžava vrstu.

Nisu samo slavni preci i jedinstveni prirodni fenomen ono čime se Senta diči, tu je i Gradska kuća izgrađena u stilu secesije, sa galerijom unikatnog ukrasnog stepeništa, koja svojom monumentalnošću unosi proporcije i duh velegrada u taj gradić na obali Tise.

Opština Senta se nalazi na odličnoj geostrateškoj lokaciji sa razvijenim rečnim, drumskim i železničkim saobraćajnim tokovima. Pored magistralnih i regionalnih puteve, koji su veza sa međunarodnim putem E-75, tu je i Tisa kao međudržavni plovni put i okosnica unutrašnjih plovnih puteva Vojvodine. Opremlјeno rečno međunarodno pristanište osposoblјeno je za pretovar svih vrsta tereta uklјučujući i kontejnerski terminal, terminal građevinskog materijala i tečnih goriva i sve drugo neophodno za obezbeđivanje dobrih uslova za investiranje.

Ne manje važna činjenica za investitore je i blizina granice sa Mađarskom, na 46 kilometara i Rumunijom na 77. U Senti već uspešno posluju kompanije iz SAD, Japana, Italije, Francuske, Hrvatske i Slovenije...

I istoriji tog gradića i receptu za specijalitet – riblјu čorbu, kojom se ponose meštani, pročitajte na sajtu www.serbianpuzzle.rs

10. jun 2016.

Udovički u beogradskoj upravi: Zadovolјna sam onim što vidim

Potpredsednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički obišla je danas Gradsku upravu u Beogradu da bi i na terenu videla kako teče razmena podataka iz službenih evidencija i tom prilikom poručila da je zadovolјna onim što vidi.

Primena odredaba koja je predviđena novim Zakonom o opštem upravnom postupku, koje se odnose na razmenu podataka iz službenih evidencija, primenjuju se od srede, 8. juna.

Udovički je razgovarala sa službenicima i istakla da posetom Gradskoj upravi želi da skrene pažnju građanima i zaposlenima da je u toku „mala revolucija” u načinu na koji država radi.

 Udovički u beogradskoj upravi: Zadovolјna sam onim što vidim

Ona je podvukla da nije reč samo o tome da će građani sa nekoliko puta manje papira odlaziti u određene institucije kako bi ostvarili svoja prava, već i o tome da svaka uprava nađe način da takvu uslugu pruži, uz opasku da postoji stotine institucija koje treba međusobno da razmenjuju podatke.

„Zadovolјna sam time što vidim, posao je počeo da se radi i još nije gotov. U naredne dve nedelјe ćemo videti koliko sve to dobro funkcioniše. Apelujem na građane da zahtevaju da se podaci koje imaju u svojim ličnim kartama ne proveravaju, ali i da imaju malo strplјenja u narednim nedelјama. Beograd zahvalјujući Elektronskoj upravi ima u mnogo čemu već uspostavlјene baze i sada se radi samo na unapređivanju razmene informacija“, rekla je Udovički.

Ministarka je podsetila da ZUP predviđa obavezu organa da za manje od 15 dana provere podatke, a da je rok da se završi usluga 30 dana tamo gde nema dokazivanja postupka, pa čak i kraći, do tri dana, kao na primer u Beogradu.

U funkcionisanje uprava po novim principima uverile su se i načelnica Gradske uprave Sandra Pantelić i sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavlјević.

Nakon obilaska službi Gradske uprave održan je i sastanak kod načelnice Gradske uprave, kojem su, osim ministarke Udovički, prisustvovali i predstavnici PIO fonda i Centralnog registra socijalnog osiguranja.

10. jun 2016.

Udovički: Srbija ima dobre vesti za MMF

Srbija ima dobre vesti za MMF, izjavila je potpredsednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički i dodala da će naredna vlada morati pažlјivo da pripremi mere štednje i programe o čemu će se razgovarati tokom posete Misije.

 Udovički: Srbija ima dobre vesti za MMF

Odgovarajući na pitanje novinara sa kojim rezultatima će se izaći pred MMF, s obzirom da proces racionalizacije nije sproveden do kraja i kakva povratna reakcija može da se očekuje, Udovički je odgovorila:

„Ne bih tako sigurno rekla da do sada nije sprovedeno ono na šta smo se obavezali. Više puta sam rekla da nije problem tih 14.500 (višak zaposlenih) na koje smo se već obavezali, pitanje je kako sada dogovoriti novi program za na dalјe, koji će biti realan i koji neće narušiti kapacitet uprave". Prema njenim rečima, u Srbiji je mali privatan sektor i zbog toga je državna uprava, u poređenju sa njim, velika.

Udovički je ukazala da mora veoma pažlјivo da se štedi, jer kada se uzme u obzir koje bi sve usluge žeželi da država pruža, kao i da se od države očekuje mnogo, ona zapravo i nije tako velika. Ministarka je precizirala da pri tom misli na državne organe, bez javnih preduzeća.

Udovički se novinarima obratila tokom posete Gradske uprave Beograda, kako bi se uverila da li službenici razmenjuju podatke iz službenih baza, odnosno primenjuju članove novog Zakona o opštem državnom postupku.

Misija MMF od juče boravi u Beogradu, a u fokusu predstojećih razgovora s vladom biće reforma javnog sektora i javnih preduzeća.

10. jun 2016.

Udovički: U razmeni podataka preležaćemo dečje bolesti

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave proveravaće uprave opština i gradova kako sprovode i prevazilaze “dečje bolesti” u procesu razmene podataka iz službenih evidencija, izjavila je danas potpredsednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički.

Udovički je podsetila da je 8. juna počela razmena podataka iz službenih evidencija, kako to predviđa Zakon o opštem upravnom postupku i dodala da predstoji neizvesnih 15 dana tokom kojih će se videti da li tu razmenu uprave sprovode kako treba.

„Očekujemo da će biti dečjih bolesti, ali očekujemo i da ćemo ih savladati”, rekla je Udovički na regionalnoj konferenciji “Upravno-pravni okvir zemalјa Zapadnog Balkana - Novi zakona o opštem upravnom postupku”.

 Udovički: U razmeni podataka preležaćemo dečje bolesti

Ministarka je ukazala da ne postoji propisan način kako uprave da razmenjuju podatke kako bi svaka jedinica lokalne samouprave imala slobodu da pronađe odgovarajući način, istakavši da je to velika promena.

„Zaista moramo da se pitamo kako je ikome padalo na pamet da traži krštenicu ili uverenje o državlјanstvu, nekome ko je došao sa ličnom kartom, jer je to da je državlјanin i da je živ već potvrđeno”, rekla je Udovički.

Novi ZUP Srbiju vodi u Evropsku uniju, dodala je ona i naglasila da je odredba koja se odnosi na promenu ponašanja u upravama samo jedan korak ka punoj primeni zakona. Na tom putu biće velikih izazova, rekla je Udovički.

Prema njenim rečima, više od 170 drugih zakona mora da se uskladi sa ZUP-om i postavlјa se već sada pitanje da li je za taj posao zadat realan rok. Glavna odrednica ZUP-a je pronalaženje balansa u odnosu države i građana, a država je tu da pomogne da se ostvare cilјevi, rekla je Udovički i dodala da ZUP, koji je nasleđen iz pravnog sistema bivše Jugoslavije, nije uvek „davao građanima da znaju kako uprave odlučuju i nije uvek imao ujednačenost u postupanju, a građanska kontrola je neophodna za vladavinu prava”.

Uz opasku da je ovih dana bilo zanimlјivo videti u medijima da se sa nevericom doživlјava to da država neće tražiti uverenja, Udovički je zaklјučila da se tokom pripreme za primenu članova Zakona koji regulišu razmenu podataka iz službenih evidencija, došlo do zaklјučka da nema objektivnih prepreka da se ta odredba ne sprovodi.

Profesor Pravnog fakulteta Dobrosav Milovanović rekao je da je analiza praćenja efekata propisa bila od izuzetnog značaja kako bi se videlo da li su i koja rešenja adekvatna. Analiza uporednih iskustva iz Hrvatske, kada je reč o primeni ZUP, dala su podsticaj i smer MDULS na šta treba da obrati pažnju, dodao je on.

„Da bi uspela analiza propisa potrebna je sinergija znanja koja su na različtim mestima, u institutima, na fakultetima..., a najveći problem u Srbiji je organizovanost. Ipak, uspeli smo da organizujemo i strukturiramo te podatke, da utvrdimo nešto što nije uobičajeno da imamo, a to je argumentacija za i protiv neke opcije“, rekao je Milovanović.

8. jun 2016.

Udovički: Očekivali smo dečije bolesti

Potpredsednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave dr Kori Udovički govorila je za Dnevnik Radio-televizije Srbije o svojim očekivanjima u prvim danima razmene podataka iz službenih evidencija. Kako su se snašle pojedine službe u lokalnim samoupravama prvog dana, pogledajte u prilogu:

 

 

8. jun 2016.

Izjava Bošnjaka o zakonu o finansiranju lokalnih samouprava

Državni sekretar u Ministarstvu mr Ivan Bošnjak za TV B92 dao je izjavu na temu Zakona o finansiranju lokalnih samouprava. Kako je prokomentarisao ovo zakonsko rešenje, pogledajte na:

 

 

8. jun 2016.

Udovički: Ušteda đona i vremena

Pošto je stupio na snagu Zakon o opštem upravnom postupku, od danas bi lakše trebalo da dolazimo do ličnih dokumenata neophodnih za ostvarivanje prava koja imamo pred državom. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički kaže za RTS da će državni organi međusobno da razmenjuju informacije a da građani ne bi trebalo da budu kuriri.

 

 

8. jun 2016.

Bele poklade i Sinđelićevi dani u slavu junaka

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastavlјa promociju jedinica lokalne samouprave širom Srbije kroz projekat „Srpska slagalica“ (Serbian Puzzle), u kom gradovi i opštine imaju priliku da se predstave na nedelјnom nivou kroz nekoliko različitih tema (istorija, kultura, investicije, gastronomija...).

Ove sedmice u „Srpskoj slagalici“ biće predstavlјena Opština Svilajnac koja ima dve industrijske zone – Veliko polјe i Novu zonu i obezbeđene infrastrukturne i administrativne uslove, privredu na čvrstim nogama i sigurnim potencijalima za dalјa pregovaranja i razvoj, što je dovelo više stranih investitora, među kojima i Panasonik.

Brza, efikasna i agilna opštinska administracija i opštinsko rukovodstvo vrlo su posvećeni i predano rade na svim investicionim projektima u zgradi iz 1933. godine, koja i posle nedavne rekonstrukcije izgleda autentično – sačuvani su stara arhitektura i izgled, upakovani u moderan dizajn.

 Bele poklade i Sinđelićevi dani u slavu junaka

Svilajnac se nalazi sa desne strane Velike Morave, u regionu Šumadije i Pomoravlјa. Izuzetan geografski položaj ne pogoduje samo polјoprivredi, najzastuplјenijoj delatnosti tog kraja, već i lјubitelјima ribolova obezbeđuje odlične uslove, a Prirodnjački centar Srbije, kao najveći naučno-turistički projekat, pozicionira ga kao atraktivnu turističku destinaciju za školske ekskurzije i posetioce iz zemlјe i inostranstva.

Kulturna dešavanja u toj opštini su bogata, a Sinđelićevi dani,kao centralna gradska manifestacija, koja se svake godine organizuje krajem maja u spomen resavskom vojvodi Stevanu Sinđeliću i njegovim saborcima tragično stradalim na Čegru, samo je jedna u nizu - Bele poklade su veliki gradski maskenbal, čiji koreni sežu u prastare paganske običaje posvećene proslavi početka proleća, dok je Bela nedelјa poslednja sedmica pred Uskršnji post, u kojoj se poslednji dan naziva Belim pokladama. Raznovrsnost maski i kreativnost učesnika ovu pokladnu povorku pretvorili su u svojevrstan karneval pod maskama, čijoj pozitivnoj atmosferi doprinosi sve veći broj uličnih zabavlјača i gostiju sa strane.

Svemu tome poseban začin daje lovački gulaš, a posebno takmičenje u spremanju tog specijaliteta. Svaki majstor ima svoj recept i način pripreme, ali se svi gurmani slažu da je najbolјi gulaš ako se sprema na vatri u kotliću.

O Opštini Svilajnac i čuvenom Stevanu Sinđeliću, sa kojim se Karađorđe dogovarao o podizanju ustanka, o boju na Čegru i Ćele kuli, pročitajte na sajtu www.serbianpuzzle.rs

8. jun 2016.

Maravić: Građane ne interesuje kako je uprava organizovana

Povodom početka primene odredaba Zakona o  opštem upravnom postupku koje omogućavaju obaveznu razmenu podataka iz službenih evidencija, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Dražen Maravić je za Jutarnji dnevnik RTS naglasio da od danas lokalne samouprave moraju da se reorganizuju u interesu građana i da građane ne interesuje kakva je struktura u upravi i kako je ona organizovana, već da im se njihovo pravo ostvari.

Prema rečima Maravića, primera dobre prakse bilo je i do sada, ali je bilo i dosta loših odgovora službenika na upite građana. Građani imaju zakonsko pravo a službenici zakonsku obavezu da primene nova pravila, rekao je on.

Ceo prilog pogledajte ispod:

 

 

8. jun 2016.

Maravić: Uprava će za građane prikuplјati podatke koje već poseduje u svojim evidencijama

Pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Dražen Maravić gostovao je u jutarnjem programu TV Pink i govorio o početku primene određenih odredaba Zakona o opštem upravnom postupku. Maravić je između ostalog rekao da je na upravi sada da za potrebe građana prikuplјa i razmenjuje podatke koje već poseduje u službenim evidencijama. Ceo prilog možete pogledati ispod:

 

 

7. jun 2016.

Bošnjak: Biće obuka na lokalu

Ispod možete pogledati prilog TV B92 o početku primene Zakona o opštem upravnom postupku, kao i izjavu državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivana Bošnjaka na ovu temu.

 

 

7. jun 2016.

Udovički: Problem osoba bez državlјanstva se može rešiti

Broj "pravno nevidlјivih" Roma, Aškalija i Egipćana prepolovlјen je u protekle četiri godine, a ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički kazala je danas da se problem postojanja osoba bez državlјanstva može rešiti i da će Srbija biti primer u regionu. Udovički je podsetila da je od 2009. rešeno više od 20.000 zahteva i da je Srbija najpre zbog sistemskih rešenja pohvalјena u Izveštaju o napretku, u okviru poglavlјa 23.

 Udovički: Problem osoba bez državlјanstva se može rešiti

Ona je precizirala da postoji prostor za pobolјšanje, jer se rizik od apatridije može povećati, i da se u tom smislu treba nastaviti saradnja sa Zaštitnikom građana i UNHCR, koja već postoji i definisana je zajedničkim sporazumom. Podsetila je da je Srbija potpisnik konvencija koje se bave problemom apatridije i to Konvencije o statusu lica bez državlјanstva iz 1954. i Konvencije o smanjenju broja lica bez državlјanstva iz 1961.

Šef Predsedništva UNHCR u Srbiji Hans Fridrih Šoder rekao je da je zadovolјan napretkom i da će ta organziacija nastaviti da pomaže Vladu Srbije, Zaštitnika građana i civilno društvo u pronalaženju rešenja za "pravno nevidilјive" Rome. Prema njegovim rečima, Romi koji su morali da pobegnu sa Kosova su posebno pogođeni ovim problemom, dok, kako je kazao, više od deset miliona lјudi u svetu trpi posledice neposedovanja državlјanstva.

 Udovički: Problem osoba bez državlјanstva se može rešiti

Naglasio je da je poseban napredak ostvaren zakonodavnim promenama i zbog pojednostavlјenih procedura prilikom upisa boravišta, i da je dosta urađeno na donošenju sistemskih rešenja koji su podigli svest kod sudija, policije, matičara... Oko 3.000 lica je ponovo upisano u matične knjige, pribavlјeno je preko 21.000 ličnih karata... "Gotovo 50 odsto svih slučajeva je rešeno. Ako nastavimo ovim trendom, nadam se da ćemo okončati, odnosno staviti tačku na rizik od apatridije", kazao je on. Naveo je i da će UNHCR nastaviti da podržava rešenja za Rome koji su raselјeni sa KIM, a kojima je prebivalište tamo registrovano, zatim za besplatnu pravnu pomoć, kao i pronalaženje načina da siromašni izbegnu plaćanje taksi, besplatnu pravnu pomoć.

7. jun 2016.

Bošnjak: Građani neće više igrati ulogu kurira

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave mr Ivan Bošnjak govorio je za Jutarnji program Radio-televizije Vojvodine o početku promena koje se očekuju od 8. juna. „Razmena podataka iz službenih evidencija između organa će dovesti do toga da građani prestanu da igraju ulogu kurira i prenose podatke iz jedne institucije u drugu. Očekujemo da će razmena vrlo uspešno da se sprovodi na svim nivoima vlasti“, rekao je on. Pogledajte snimak ovog dela emisije:

 

 

6. jun 2016.

Za početak dovolјna je lična karta da dokažemo da smo živi, gde živimo i kog smo državlјanstva

Za dva dana stupa na snagu Zakon prema kojem više ne bi trebalo mi da prikuplјamo lična dokumeta i uverenja, već sami službenici. Šta se menja i da li je administracija spremna za taj proces, poslušajte prilog sa izjavom potpredsednice vlade Kori Udovički.

 

 

6. jun 2016.

 Udovički čestitala mesec Ramazan

Udovički čestitala mesec Ramazan

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave čestita građanima Srbije muslimanske veroispovesti mesec Ramazan, sa želјom da ga provedu u zdravlјu i miru sa porodicama i prijatelјima.

„Želimo da Vam praznični dani donesu sreću, radost, duhovno blagostanje, vrednosti pravde, milosrđa i lјubavi prema bližnjima“, poručila je potpredsednica Vlade Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički.

Iskreno želimo da ovaj veliki praznik doprinese širenju uzajamnog uvažavanja, poverenja, tolerancije i dobrote i da nas sve zajedno uputi na potrebu negovanja zajedništva i međusobnog poštovanja, dodala je Udovički.

6. jun 2016.

Do dečjeg dodatka ili jednokratne pomoći bez „papira“

Građani Srbije uskoro više neće biti u obavezi da na šalterima svojih lokalnih uprava prilažu izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, uverenje o državlјanstvu itd. kada budu, na primer, želeli da postave pokretne aparate za prodaju kokica, bezalkoholnih pića ili sladoleda, dobiju dečji dodatak ili jednokratnu novčanu pomoć.

To od 8. juna postaje obaveza službenika svih opštinskih i gradskih uprava koje će od tog dana morati da razmenjuju podatake iz službenih evidencija i to besplatno. Obaveza proističe iz Zakona o opštem upravnom postupku koje je izradilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), a koje vodi Kori Udovički.

Ubuduće će roditelјima, da bi na primer dobili dečji dodatak, zaposleni u upravama iz službenih baza pribavlјati izvode iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici, uverenje o državlјanstvu za onoga ko podnosi zahtev, potvrdu o prihodima u poslednja tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva za svakog člana domaćinstva koji ostvaruje prihode.

 Do dečjeg dodatka ili jednokratne pomoći bez „papira“

Takođe, službenici će iz svih baza „izvući“ i podatke o porezu i katastarskom prihodu u prethodnoj godini za sve punoletne članove domaćinstva, o tome da im je dete redovan učenik, kao i podatke koji se tiču nepokretnosti i stambenog prostora kao što su ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, ugovor o zakupu...

Kada dobiju novorođenče, službenici će roditelјima, da bi dobili roditelјski dodatak za novorođenu decu iz službenih evidencija pribaviti podatke iz matične knjige rođenih i iz državlјanstva.

Ukoliko neki građanin ili porodica ne mogu sami da pravaziđu socijalne probleme i zato im je potrebna jednokratna novčana pomoć, nju mogu da dobiju tako što će zaposleni u upravi pribaviti podatak u vezi njihovog imovnog stanja, podatak iz matične knjige rođenih, o tome da su članovi domaćinstva nezaposleni i sve druge neophodne podatke. Zainteresovani građanin treba samo da pokaže ličnu kartu.

Ukoliko neko želi da postavi, na primer, aparat za prodaju kokica, semenki, bezalkoholnih pića, industrijski pakovanih sladoleda, potrebna mu je dozvola da zauzme javnu površinu, a službenik će biti u obavezi da pribavi iz službene evidencije podatke o registraciji pravnog lica ili preduzetnika i skicu zauzeća.

Da lokalne samouprave moraju da budu profesionalci i da od 8. juna počnu razmenu podataka iz službenih evidencija naglašava potpredsednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Udovički.

“Očekujem od vas da od 8. juna građani vide da je nešto drugačije kada dođu u upravu i sigurna sam da smo na dobrom putu, kao i da je to moguće”, rekla je Udovički i u prilog tome navela da postoje opštinske uprava u Srbiji koje na taj način već razmenjuje podatke, ali i da se u dva navrata već radilo na ZUP-u i da je sada pronađena ona mera koja je potrebna Srbiji i građanima.

“Službenici u gradskim i opštinskim upravama neće više od građana tražiti podatke koje država ima u službenim evidencijama – na primer, ako je lična karta važeći dokumnet, zašto onda moramo da pribavimo i potvrdu o prebivalištu”, rekla je Udovički.

Zahvalјujući ZUP-u, država sa građanima i privredom želi da uspostavi partnerski odnos. Istovremeno, ona je namenila aktivniju ulogu građanima da mogu da alarmiraju i podnose prigovore, ukoliko službenici ne postupaju po Zakonu.

Svi podaci biće pribavlјeni na način koji odgovara državnim organima – elektronskim putem, „peške“, faksom..., a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

5. jun 2016.

Nedelјna štampa o bolјem odnosu uprave i građana od 8. juna

Budući da nam se 8. juna približava kada možemo očekivati početak promene odnosa uprave i građana, predstavlјamo vam nekoliko tekstova iz nedelјne štampe radi više informacija.

 

Nedelјna štampa o bolјem odnosu uprave i građana od 8. juna Nedelјna štampa o bolјem odnosu uprave i građana od 8. juna Nedelјna štampa o bolјem odnosu uprave i građana od 8. juna Nedelјna štampa o bolјem odnosu uprave i građana od 8. juna

4. jun 2016.

Svi smo mi građani Srbije, većina ispred, a manji broj iza šaltera

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) poslalo je na adrese svih opština i gradova Uputstvo o primeni odredaba dva člana Zakona o opštem upravnom postupku koji se odnose na razmenu podataka iz službenih evidencija, zahvalјujući čemu zaposleni u upravama više neće od građana tražiti da im donose izvode iz matičnih knjiga, državlјanstva itd.

MDULS poziva zaposlene u upravama da od 8. juna razmenjuju podatke po službenoj dužnosti, a građane da, insistirajući na ostvarenju svojih sada i zakonskih prava, doprinesu bržoj i kvalitetnijoj primeni ovih odredbi, a samim tim i bolјem, profesionalnijem radu uprave.

Novi Zakon je propisao da je organ dužan da po službenoj dužnosti obavi uvid, pribavlјa i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje o nekom postupku. Ukoliko tu službenu evidenciju vodi neki drugi organ, onaj koji vodi postupak te podatke traži hitno, a kolege mu ih dostavlјaju besplatno,osim ako baš izričito nije drugačije predviđeno.

 Svi smo mi građani Srbije, većina ispred, a manji broj iza šaltera

Podaci se razmenjuju elektronski ili na drugi način predviđen zakonom ili drugim propisom, s tim da obezbedi pravnu sigurnost i ekonomičnost postupka. Naravno, podatke koji već postoje u javnim ispravama građana nije potrebno posebno pribavlјati, poput matičnog broja ili prebivališta.

Zakonom je izričito navedeno da podatke razmenjuju zaposleni iz baza po službenoj dužnosti i besplatno međutim, ukoliko građanin kod sebe već ima na primer izvod iz matične knjige rođenih, moći će da ga priloži uz ostalu dokumentaciju, ako to izričito zatraži. Takođe, stranka može da izjavi da će pribaviti samo pojedine, a ne sve lične podatke, a tada i dalјe ostaje obaveza organa da prikupi podatke koji nedostaju.

Podatake iz svih evidencija službenici mogu da pribave na više načina – elektronskim uvidom, fizičkim uvidom u evidenciju ili na upit.

Da se ne bi zadiralo u privatnost građana i da se ne bi ugrozila njihova ličnost, organi koji postupa u određenom „predmetu“ može da ima uvid, da pribavlјa i obrađuje samo one podatke koji su zakonom ili posebnim propisom utvrđeni kao neophodni za rešavanje o određenom pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke.

Da bismo obezbedili efikasnost razmene podataka iz službenih evidencija, predvideli smo i i obavezu svih organa da na svojim zvaničnim internet stranicama objave listu službenih evidencija koje vode, način na koji je moguće pristupiti toj evidenciji, imena i kontakt podatke lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama, odnosno imena i kontakt podatke lica ovlašćenih za pribavlјanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.

Uputstvo u celosti i ostale informacije možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva www.mduls.gov.rs

Tokom celog procesa izrade, usvajanja, a sada i primene zakona, MDULS je vodilo računa da se ne pravi razlika između građana i službenika uprave, jer svi smo mi građani Srbije, većina ispred, a manji broj iza šaltera.

2. jun 2016.

DELEGACIJA SRBIJE NA „DANIMA PROŠIRENJA“ O MIGRANSTKOJ KRIZI I EVROINTEGRACIJAMA

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave mr Ivan Bošnjak predvodio je tokom dvodnevne posete Briselu delegaciju Srbije koja je na „Danima proširenja“ predstavila postignuća lokalnih vlasti u procesima evro integracija i odgovoru na migrantsku krizu.

 DELEGACIJA SRBIJE NA „DANIMA PROŠIRENJA“ O MIGRANSTKOJ KRIZI I EVROINTEGRACIJAMA

Bošnjak je učesnicima skupa rekao da će Srbija nastaviti da ispunjava zahteve i preporuke koje su pred nju postavljene u pregovaračkom procesu.

„Strategiju reforme javne uprave doneli smo 2014. godine i u proteklom periodu smo je sprovodili u skladu sa fiskalnom konsolidacijom, ali i da bismo dostigli evropske standarde na svim nivoima vlasti“, podvukao je državni sekretar.

On je posebno ukazao na značaj Regionalne škole za javnu administraciju (RESPA), kojom Srbija predsedava ove godine, posebno kada je reč o razmeni iskustava, znanja i dostignuća među zemljama regiona. Bošnjak očekuje da će se u narednom periodu u aktivnosti RESPA uključiti i lokalni nivo vlasti.

Delegacija Srbije učestvovala je u plenarnom delu Radne grupe za Zapadni Balkan, imala više bilateralnih susreta sa delegatima iz EU i susednih zemalja regiona i pripremila naredne aktivnosti Zajedničkog konsultatvnog komiteta sa kopredsedavajućim Dimitriosom Kalogeropulosom. Takođe, definisane su i teme koje će se obrađivati na nivou saradnje lokalnih i regionalnih vlasti.

Tokom drugog radnog dana u Komitetu regiona u radu delegacije učestvovao je i šef Misije Srbije pri EU ambasador Duško Lopandić, a održan je i sastanak kopredsedavajućih na tehničkom nivou i zakazan naredni sastanak ZKO za septembar ove godine u Srbiji. Kopredsedavajući Kalogeropulos je zatražio pojačanu medijsku vidljivost tog događaja, a predlog za grad domaćina sastanka će biti određen sa srpske strane.

„Dan proširenja“ prvi put je organizovan u Briselu 16. novembra 2015. godine sa idejom da se omogući bolja transparentnost stanja i potreba kandidata za prijem u članstvo EU posebno na lokalnom i regionlanom nivou i time u direktnom kontaktu sa predstavnicima lokalnih i regionalnih vlasti u državama članicama omogući prenos iskustava i pozivne prakse.

1. jun 2016.

UDOVIČKI: ODLUKA JE KRUNA USPEŠNE SARADNJE

 dr Kori Udovički

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave dr Kori Udovički pozdravila je postignut konsenzus zemalja članica Evropske unije o ispunjenju kriterijuma za otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima Srbije o pristupanju u članstvo EU.

"Odluka o otvaranju pregovaračkog poglavlja je i priznanje i izazov srpskom društvu u njegovom naporu da izgradi najviše standarde poštovanja ljudskih prava, demokratije i vladavine prava", istakla je ona.

Udovički je naglasila da doneta odluka predstavlja krunu uspešne saradnje više državnih organa, predstavnika nacionalnih saveta nacionalnih manjina, civilnog društva i međunarodne zajednice koji su učestvovali u izradi sveobuhvatnog Akcionog plana, koji obuhvata takođe i Akcioni plan za unapređenje položaja nacionalnih manjina.

1. jun 2016.

UDOVIČKI: MIR, DEMOKRATIJA, EKONOMSKI RAZVOJ I PUNA INTEGRACIJA CELOKUPNOG REGIONA U EU - TAKVA BUDUĆNOST NAM TREBA

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički danas je u Sofiji (Bugarska) učestvovala u radu Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (PSuJIE), kojim ta zemlja predsedava.

 Kori Udovički u Sofiji

Ona je istakla ulogu PSuJIE u proteklih 20 godina i to u razvoju regiona Jugoistočne Evrope, multilateralne saradnje bazirane na ekonomskom razvoju, političke i ekonomske stabilnosti, dobrosusedskih odnosa i naglasila da su upravo te teme od najvećeg značaja u pristupanju Evropskoj uniji.

Udovički je dodala da najveći doprinos te institucije treba da bude u kreiranju nove budućnosti Jugoistočne Evrope - budućnosti baziranoj na miru, demokratiji, regionalnoj svojini i ekonomskom razvoju, kao i punoj integraciji celokupnog regiona u EU.

Govoreći o reformskim procesima u zemljama regiona u toku protekle godine, potpredsednica vlade je naglasila da je svaka zemlja bila suočena sa mnoštvom izazova i da su svi, uprkos tome, održali stabilnost u regionu, kao i da će Republika Srbija sigurno nastaviti da zagovara otvorenu i konstruktivnu regionalnu politiku i bolje odnose sa svim susedima.

Istovremeno, rekla je ona, nova vlada će nastaviti reformske procese sigurnim tempom, započete pre nekoliko godina. Tako je i sa reformom javne uprave koja teži dugotrajnijoj stabilnosti i profesionalizaciji javne administracije u Srbiji i jačanju institucija u skladu sa potrebama modernog društva.

Podsetivši da je u 2015. godini Srbija registrovala i prihvatila oko 600.000 migranata i više od 100.000 u ovoj, Udovički je istakla da smanjenje migracionih tokova mora biti održivo i uz oprez, posebno kada je rešavanje problema trgovine ljudima u pitanju.

1. jun 2016.

PREZENTACIJA RADA MDULS U OBLASTI REFORME JAVNE UPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je 25. maja 2016. organizovalo prezentaciju ostvarenih rezultata u reformi javne uprave uz prateću diskusiju o budućim pravcima razvoja. Prilog sa konferencije možete pogledati ispod:

1. jun 2016.

VREDNOST JAVNIH NABAVKI POKAZALA ZNAČAJ REFORMI U TOJ OBLASTI

Vrednost javnih nabavki u 2015. godini bila je oko tri milijarde evra ili oko devet odsto bruto domaćeg proizvoda, što pokazuje značaj reformi u toj oblasti, izjavio je danas državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) Željko Ožegović.

 VREDNOST JAVNIH NABAVKI POKAZALA ZNAČAJ REFORMI U TOJ OBLASTI

Vlada Srbije je kao strateški cilj postavila ekonomičnost javnog sektora, uz jačanje administrativnih kapaciteta, kao i da se sistem javnih nabavki sprovodi uz poštovanje pravila i procedura, dodao je on.

Ožegović je na konferenciji “Promena paradigme u javnim nabavkama: Vrednost za novac i povećanje ekonomičnosti” rekao da je od 2010. godine u Srbiji sertifikovano više od 3.000 službenika za javne nabavke kroz preces koji je organizovala Uprava za javne nabavke.

Prema njegovim rečima, neophodne su strateške promene u javnim nabavkama na tri nivoa - unapređenje služebnika, unapređenje procesa javnih nabavki, institucija, regulatornih tela, zakonodavnog okvira radi smanjenja korupcije, kao i treći segment koji se odnosi na reviziju i kontrolu, DRI, budžetsku inspekciju i finansijsku policiju.

Ožegović je citirao rečenicu koja se, kako je naveo, često izgovara na Zapadu: "Nisam dovoljno bogat da bih kupovao jeftino" i dodao da najniža cena u procesu javnih nabavki ne znači da će se uvek proći najjeftinije.

Državni sekretar u MDULS očekuje da će pregovaračko poglavlje pet sa EU, koje se odnosi na javne nabavke, biti otvoreno kada i poglavlja 23 i 24 i najavio da će Ministarstvo zajedno sa Upravom za javne nabavke, UNDP i Svetskom bankom raditi na optimizaciji rešenja za javne nabavke na republičkom i lokalnom niovu.

Na skupu u Klubu poslanika govorio je i zamenik šefa Misije OEBS-a u Srbiji Majkl Ujehara,koji je istakao kao veoma važno podsticanje transparenosti i smanjenja korupcije u oblasti javnih nabavki.

On je zakazao da u Srbiji više od 3.000 službenika učestvuje u postupcima javnih nabavki, čija je ukupna vrednost tri milijarde evra, a da je primećeno da se 10 do 20 odsto tog iznosa gubi zbog korupcije.

„To je stvarno veliki iznos. Kriterijum najniže cene je jednostavan, ali nije uvek najbolji, jer odluke o javnim nabavkama moraju da odražavaju kvalitet i dugotrajnost. Javni novac mora racionalno da se troši, kao i da se promeni to što je i dalje najvažnija najniža cena”, naveo je Ujehara.

On je dodao da će OEBS nastaviti partnerstvo sa institucijama u Srbiji u toj oblasti, a šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verheijen ocenio da je od ključne važnosti povećanje efikasnosti i transparenosti u procesu javnih nabavki, što će, uveren je, doprineti i smanjuju siromaštva, jer će ostajati više novca za bolju u infrastrukturu, škole, bolnice i drugo.

"To je važno i da bi Srbija postala konkurentnija", rekao je Verheijen i zaključio da SB podržava Vladu Srbije u tim naporima.

Pogledajte starija saopštenja

 Vrh strane
 Reforma javne uprave Zajedno u promene Inspekcijski nadzor Partnerstvo za otvorenu upravu Katalozi radnih mesta Šifarnik radnih mesta Javne nabavke