MENI

Naslovna » Aktivnosti » Saopštenja

Saopštenja

21. jul 2016.

Peta medijska radionica o razmeni podataka održana u Zaječaru

Dvostruka uloga medija: partner i kontrolor rada javne uprave


U skupštinskoj sali Gradske uprave grada Zaječara u četvrtak, 21. jula, održana je peta po redu medijska radionica posvećena predstavlјanju novog Zakona o opštem upravnom postupku (ZUP) i njegovim odredbama o obavezi razmene podataka iz službenih evidencija. U ime grada – domaćina učesnicima skupa obratila se Suzana Stamenković, pomoćnik gradonačelnika Zaječara. Ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa novinarima su razgovarali Milan Josimov i Divna Vidaković.

Radionica je bila posvećena razgovoru sa predstavnicima lokalnih medija iz Braničevskog, Nišavskog, Zaječarskog, Borskog i Pirotskog okruga na temu medijskog izveštavanja o radu lokalnih samouprava u svetlu novog zakona, pripremi organa javne uprave za punu primenu ZUP-a koja počinje 1. juna 2017. godine, kao i o značaju lokalnih medija u procesu informisanja javosti o reformi javne uprave, u okviru koje novi ZUP, kao sistemski zakon, predstavlјa strateški važan korak.

 Peta medijska radionica o razmeni podataka održana u Zaječaru

Predstavnici medija su, nakon prezentacije novina koje donosi ZUP, a posebno klјučnih izmena u oblasti razmene podataka iz službenih evidencija između organa, kroz diskusiju sa predstavnicima MDULS-a razgovarali o brojnim pitanjima i izazovima koji stoje pred celokupnom upravom u narednom periodu. Novinare je, između ostalog, zanimalo i da li se novi ZUP odnosi na sve institucije javne uprave, bez obzira na nivo ovlašćenja, da li resorno resorno ministarstvo radi na kreiranju radne grupe koja bi u narednom periodu trebalo da izvrši „gilјotinu propisa“ i time pojednostavi upravne postupke i administrativne procedure, da li je ZUP rađen prema nekom uspešno primenjenom modelu, u kojoj meri javna uprava u Srbiji ima kapacitete da izvede reforme koje ovaj zakon donosi i brojna druga pitanja.

Ministratvo državne uprave i lokalne samouprave do kraja septembra planira još pet medijskih radionica širom Srbije, sa cilјem da se u najvećem mogućem obimu pruži mogućnost medijima na lokalnom nivou da direktno razgovaraju sa predstavnicima ministarstva o ovom sistemskom zakonu koji treba da transformiše javnu upravu u uslužni servis građana i privrede.

Radionicu je organizovalo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku projekta „Ka dobroj upravi usmerenoj ka građanima“ koji finansira Fond za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kralјevstva.

21. jul 2016.

Reforma javne uprave u Republici Srbiji

Animirani film o razmeni podataka iz službenih evidencija

Nova uprava zahteva novu komunikaciju


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava javnost da je izrađen kratak animirani film o novom načinu rada javne uprave u Republici Srbiji koji se može pogledati na sajtu Ministarstva http://www.mduls.gov.rs/, kao i Jutjub kanalu ovog organa na linku https://youtu.be/BhQ6HA5xDCM.

Animirani film izrađen je sa cilјem da na zanimlјiv, ilustrativan i razumlјiv način informiše javnost u Srbiji o promenama koje donosi novi Zakon o opštem upravnom postupku (ZUP) i primena odredbi o razmeni podataka iz službenih evidencija između organa, a koja je 8. juna 2016. godine stupila na snagu.

Reforma javne uprave predstavlјa složen, sistemski proces koji se tiče svih fizičkih i pravnih lica u Republici Srbiji. Transformacija javne uprave u servis građana i privrede treba da omogući brzo, efikasno, transparentno, odgovorno i ekonomično postupanje organa uprave prema građanima i privrednim subjektima, a donošenjem novog ZUP-a uspostavlјen je sistemski zakonodavni okvir za taj preobražaj.

Animirani film „Dobra uprava“ zamišlјen je kao kratka informativna priča koja treba da informiše, ali još više motiviše lјude da se aktivno uklјuče u prađenje primene ovih zakonskih odredbi.

Aktivnim praćenjem rada javne uprave od lokalnog do republičkog nivoa građani i građanke pružiće podršku javnoj upravi u unapređenju njenog rada kako bi 1. juna 2017. godine bila spremna za punu primenu Zakona o opštem upravnom postupku.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave smatra da bez aktivnog uklјučivanja građana u nadzor nad primenom javnih politika i bez aktivnog komuniciranja građana i institucija veliki proces reforme državne administracije nije moguć.

Animirani film možete pogledati ispod:

 

 

21. jul 2016.

Savetodavne posete tržišnih inspektora DIS-u, METRO-u, ĐAKU, DM-u...

Tržišna inspekcija uskoro će obići 18 prodavnica na malo trgovinskih lanaca Dis, Tempo, Lili, Đak..., u nekoliko gradova Srbije, kako bi pružila stručnu pomoć trgovcima i dodatno ih podstakla na zakonito poslovanje. U slučaju da inspektori tokom tih savetodavnih poseta uoče propust, nedostatak ili nepravilnost u poslovanju, neće pokretati prekršajne postupke protiv trgovaca, već će doneti preporuke kako da nepravilnost isprave i obezbede zakonito poslovanje i u kom roku to treba da učine.

Inspekcija je te službene savetodavne posete počela u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i na osnovu Plana rada za ovu godinu, a biće obuhvaćeni trgovci koji imaju veliki broj maloprodajnih objekata na teritoriji Srbije. U Beogradu će inspekcija posetiti prodavnice trgovinskih lanaca IDEA DOO, Delhaize Srbija, Veropoulos, Aman, Metro keš & keri, Lili i DM drogerije, Đak DOO, Planeta sport DOO, Univereksport DOO, u Novom Sadu Merkator S DOO, IM Matijević DOO, u Donjoj Trnavi Trnava promet DOO, u Aranđelovcu Fortuna market DOO, u Leskovcu Preduzeće Orion DOO i Zlatan trag DOO i u Krnjevu DIS DOO.

Predmet preventivnog delovanja tržišne inspekcije je primena novog Pravilnika o evidenciji prometa na osnovu koga su svi trgovci na malo dužni da vode evidenciju prometa robe koja obuhvata podatke o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe, a zadatak inspektora je da pruže stručnu pomoć trgovcima u vođenju evidencije o prometu na KEP obrascu.

Tržišna inspekcija će nastaviti sa preventivnim delovanjem i u drugim oblastima nadzora.

19. jul 2016.

Da li dovolјno poznajemo Srbiju?
Krupanj – 55. deo Srpske slagalice

Ove nedelјe projekat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave „Srpska slagalica“ dopunjen je sa još jednim svojim delom – opštinom Krupanj, čiji kulturni, istorijski, investicioni potencijal možete pogledati na www.serbianpuzzle.rs .

55 nedelјa Ministarstvo predstavlјa opštine i gradove Republike Srbije na svojevrstan način: znamenitu ličnost, istorijat glavne zgrade – uprave, preduzetnički duh, kulturna dešavanja i recept tog kraja. Lokalne samouprave iskoristile su ovaj besplatan mehanizam da se predstave na internet prezentaciji koja je vidlјiva ne samo na sajtu Ministarstva, već i na mnogim partnerskim prezentacijama: privrednim, turističkim i nevladinim organizacijama.

 Krupanj – 55. deo Srpske slagalice

Potpredsednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave dr Kori Udovički došla je na ovu ideju kako bi se stvorilo jedno mesto na kome bi, kako naši građani, tako i stranci, budući da je prezentacija dvojezična, poželeli da upoznaju bliže našu lepu zemlјu, bogatom istorijom i kulturom.

„Srbija nije samo njen glavni grad. Svi treba da imaju jednake šanse“, bio je lajt-motiv Udovički tokom pozivanja lokalnih vlasti da se priklјuče promociji.

Ove nedelјe Ministarstvo predstavlјa opštinu Krupanj, u kojoj je episkop Lavrentije priveo kraju izgradnju Manastira Svete Trojeručice Hilandarske u okviru kojeg je i Dom srpske poezije, posvećeno našoj istaknutoj pesnikinji Desanki Maksimović, a koje će skuplјati pesnike, lјubitelјe poezije, poštovaoce našeg bogatog, ne samo literarnog, nasleđa.

Saznajte više zanimlјivosti o našoj zemlјi na www.serbianpuzzle.rs

14. jul 2016.

Bošnjak: Srbija uvek spremna da rešava otvorena pitanja

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak izjavio je danas da je Srbija uvek spremna da rešava otvorena pitanja kako bi se pobolјšao položaj hrvatske nacionalne manjine u Srbiji i srpske u Hrvatskoj.

On  je podvukao i da je MDULS u proteklom periodu ostvarilo dobru saradnju sa Nacionalnim savetom hrvatske nacionalne manjine. Bošnjak je na skupu posvećenom manjinskoj politici i evropskim integracijama, na panelu Položaj nacionalnih manjina u Srbiji - Hrvatska nacionalna manjina, istakao da je međunarodna zajednica postojeći zakonodavni okvir u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina u Srbiji ocenila kao dobar, ali da postoje određene  prepreke u primeni i da je zato Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina fokusiran i na dalјe unapređenje zakonodavnog okvira.

 Bošnjak: Srbija uvek spremna da rešava otvorena pitanja

Prema njegovim rečima, MDULS i ministarka Kori Udovički su osnovali više posebnih radnih grupa - za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, za izradu Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i za pripremu teksta Uporedno pravne analize demokratske participacije nacionalnih manjina država članica EU u regionu, a u njihov rad uklјučeni su i predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

„Republika Srbija je uvek spremna za rešavanje otvorenih pitanja u cilјu pobolјšanja položaja kako hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, tako i srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj“, naveo je Bošnjak.

Prema njegovim rečima, očekuje se da će se hrvatsko-srpskim dijalogom u narednom periodu očuvati dostignuti nivo kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina u obe države i kroz bolјu primenu zakonodavnog okvira unaprediti položaj hrvatske nacionalne manjine u Srbiji.

Bošnjak je dodao i da je u Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave predviđeno da će se uredbom predvidi da na pojedinim radnim mestima bude poseban uslov poznavanje jezika nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi na teritoriji jedinice lokalne samouprave, čime bi se stekli uslovi da građani ostvare pravo na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina u usmenoj i pisanoj komunikaciji sa organima autonomnih pokrajina i JLS.

14. jul 2016.

Bošnjak: Tražim posvećenost regionalnom stambenom programu

Državni sekratar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak poručio je danas gradonačelnicima i predsednicima opština da se dobro pripreme i organizuju kako bi se finalizovao Regionalni stambeni program, poručivši da će MDULS iskoristiti svoj autoritet za podršku svemu što bude bilo potrebno jedinicama lokalne samouprave.

 Bošnjak: Tražim posvećenost regionalnom stambenom programu

Bošnjak je na sastanku u Novom Sadu pozvao predstavnike JLS da učine sve da se planirani zadaci završe u odgovarajućim finansijskim okvirima i na vreme, istakavši klјučnu ulogu opština i gradova u rešavanju kako pitanja obuhvaćenih tim programom, tako i ukupnog rešavanja problema izbeglih lica.

“Program se završava 2017. godine i tražim od vas maksimalnu posvećenost i profesionalizam i pozivam da sa uspehom završimo ovaj plemenit i ozbilјan posao“, rekao je državni skeretar čelnicimma JLS.

Skupu u Velikoj sali Skupštine Vojvodine prisustvovao je i komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić.

U Regionalni stambeni program uklјučene su Srbija, Crna Gora, Hrvatska i Bosna i Hercegovina.

14. jul 2016.

Povećan broj novoregistrovanih preduzetničkih radnji za 85% u junu!

 Povećan broj novoregistrovanih preduzetničkih radnji za 85% u junu!

Prema zvaničnim podacima dobijenih od Agencije za privredne registre broj novoregistrovanih preduzetničkih radnji se u junu 2016. u odnosu na isti mesec prošle godine povećao za 85% zahvalјujući adekvatnoj primeni Zakona o i nspekcijskom nadzoru, koji je izradilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, a koji je usvojen 15. aprila 2015. godine.

Istovremeno, broj odjavlјenih preduzetničkih radnji u junu 2016. smanjio se čak za 38% u poređenju sa podacima za jun prošle godine.

Zahvalјujući usvojenom Zakonu, čija je delimična primena kontrolom neregistrovanih subjekata krenula sredinom prošle godine, a od kraja aprila 2016. u potpunosti prema svim privrednim subjektima, stvoreni su uslovi za borbu protiv sive ekonomije, suzbijanje nelojalne konkurencije, veću bezbednost građana i sigurnije poslovanje za privrednike.

Novim zakonskim rešenjima se uspostavlјa balans preventivnih i kaznenih mera i stavlјa akcenat na odgovornost svih koji učestvuju u izgradnji efikasnog poslovnog okruženja, a istovremeno inspekcije svoj nadzor priortetno usmeravaju ka visokorizičnim i posebno prema neregistrovanim subjektima.

Od 30 jula 2015. godine nadzor nad neregistrovanim subjektima postala je nadležnost svih inspekcija i zahvalјujući tome smanjen je, prema zvaničnim statističkim podacima, neformalni rad „na crno“ za pet odsto.

O ovome pišu i dnevni listovi „Dnevnik“ i „Kurir“, a tekstove možete pogledati ispod.

 

Povećan broj novoregistrovanih preduzetničkih radnji za 85% u junu! Povećan broj novoregistrovanih preduzetničkih radnji za 85% u junu!

12. jul 2016.

Mumuruznica za turiste i namernike

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastavlјa promociju jedinica lokalne samouprave širom Srbije kroz projekat „Srpska slagalica“ (Serbian Puzzle), u kom gradovi i opštine imaju priliku da se predstave na nedelјnom nivou kroz nekoliko različitih tema (istorija, kultura, investicije, gastronomija...).

Ove sedmice u „Srpskoj slagalici“ biće predstavlјena opština Lebane, smeštena u jugoistočnom delu centralne Srbije, u slivu reke Jablanice, čijih nešto manje od 25.000 stanovnika živi u 39 naselјa. Arheološki nalazi svedoče da se život na tom prostoru u kontinuitetu razvijao od praistorijskog čoveka do danas.

Blizina koridora 10, autoputa E-75 i dobra povezanost sa regionalnim i magistralnim pravcima samo su deo razloga zbog kojih je ta opština dobar potencijal za ulaganja. Prednosti postoje i za brži ekonomski razvoj - raznovrsnost polјoprivrednog, šumskog i vodnog zemlјišta, relativno velika šumovitost područja, građevinsko zemlјište u najvećem delu teritorije, relativno razvijena mreža magistralnih i regionalnih puteva, iskusna radna snaga, kvalitetne rase u stočarstvu i dovolјni kapacitet za uzgoj i tov, kao i odlučnost opštine da se aktivno uklјuči u ekonomski razvoj...

 Mumuruznica za turiste i namernike

Iako relativno mala opština, njeni stanovnici imaju kime da se ponose - jedan od njihovih sugrađana je ortopedski hirurg, akademik i profesor hirurgije na Medicinskom fakultetu u Nišu, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, Akademije Medicinskih nauka SLD-a, Predsednik Srpske traumatološke asocijacije, gostujući profesor u Švajcarskoj - Milorad Mitković.

Konstruktor je sistema za spolјnu fiksaciju kostiju koji nosi njegovo ime „Fiksator po Mitkoviću“. Posle ispitivanja u Jugoslaviji, Srbiji, Nemačkoj i Švajcarskoj primenjen je na više od 25.000 pacijenata u zemlјi i inostranstvu, uklјučujući i zbrinjavanje ranjenika tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Taj patent nominovan je za najbolјi evropski patent 2012. godine. Mitković je osnovao i školu spolјne i unutrašnje fikcije kostiju u Nišu u kojoj se danas edukuju brojni ortopedski hirurzi iz zemlјe i inostranstva.

A kada turisti ili komšije iz okoline Lebana u avgustu dođu na međunarodni festival folkolra „U ritmu jablaničkog srca“, na kojem pored folklornih ansamaba učestvuju i duvački orkestri, pobednici „Guče“ u raznim kategorijama, vokalani solisti i instrumentalisti na starim izvornim instrumentima, domaćini ih dočekaju specijalitetom koji je zaštiti znak tog kraja - mumuruznicom. Recept za mumuruznicu i način na koji se ona sprema je na sajtu www.serbianpuzzle.rs

7. jul 2016.

Uručeni sertifikati beogradskim inspektorima

Sertifikati o uspešno završenoj e-obuci o inspekcijskom nadzoru uručeni su danas za 277 inspektora, službenika Grada Beograda. Oni su uspešno okončali osmonedelјnu internet obuku koja im je ponudila klјučna znanja i informacije o novom Zakonu o inspekcijskom nadzoru, kojim se detalјno uređuje sadržina, vrste, oblici i postupak kao i ovlašćenja i obaveze učesnika, ali i druga pitanja od značaja za inspekcijski nadzor.

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalni samouprave Želјko Ožegović je u kraćem obraćanju naglasio da je za ubrzanje reformskih procesa potrebna efikasna i dobro obučena državna administracija i lokalna samouprava i dodao da se pod tim podrazumevaju i inspekcijske službe.

 Uručeni sertifikati beogradskim inspektorima

"Da je to prepoznato od strane vlade i države govori i činjenica da je reč o jednom od klјučnih aspekata koji ima svoje mesto i u Strategiji za reformu javne uprave, ali i u našem Akcionom planu i Zakonu o inspekcijskom nadzoru koji je donet pre godinu dana, a koji predstavlјa zaista moćan alat kojim to može da se sprovede" rekao je Ožegović.

On je dodao i da je za dve godine, a naročito u poslednjih godinu dana puno postignuto i da se cilјevi koji su predviđeni i zbog kojih je Zakon i donesen polako ostvaruju.

Polaznicima se obratio i zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović koji je podvukao da je obuka koju je organizovala Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) uz podršku misije OEBS dokaz rešenosti da se i nadalјe radi i doprinosi razvoju lokalne samouprave, kao i da je neophodno konstantno nadograđivanje komunikacije svih državnih institucija i kontinuirano obučavanje službenika.

Svečanosti su prisustvovali i generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić i v.d. šefa Odelјenja za demokratizaciju OEBS-a Olivera Zurovac Kuzman koji su pohvalili i istakli značaj ovog projekta ali i najavili i druge sličnog tipa sve u cilјu pobolјšanja rada i reforme državne uprave i administracije uopšte.

5. jul 2016.

 Čestitka potpredsednice Vlade povodom Ramazanskog Bajrama

Čestitka potpredsednice Vlade povodom Ramazanskog Bajrama

Svim građanima Srbije koji slave veliki praznik Ramazanski Bajram želim da ga provedu u miru, sreći i veselјu u krugu svojih porodica i prijatelјa, uz uzajamno poštovanje, razumevanje i toleranciju.

Kori Udovički

5. jul 2016.

Potencijali prirode i industrijskog razvoja čekaju investitore

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastavlјa promociju jedinica lokalne samouprave širom Srbije kroz projekat „Srpska slagalica“ (Serbian Puzzle), u kom gradovi i opštine imaju priliku da se predstave na nedelјnom nivou kroz nekoliko različitih tema (istorija, kultura, investicije, gastronomija...).

Ove sedmice u „Srpskoj slagalici“ biće predstavlјena Opština Rekovac, tipično polјoprivredno područje sa oko 60 odsto obradivog zemlјišta i različitim oblicima ruralne ekonomije - voćarstvo, vinogradarstvo i stočarstvo. Nјeno stanovništvo čine vredni uzgajivači grožđa, šlјiva i jagodičastog voća.

 Potencijali prirode i industrijskog razvoja čekaju investitore

Smeštena u središnjem delu Srbije, u jugoistočnom delu Šumadije, ta opština se prostire na 366 kvadratna kilometra, ima 32 naselјena mesta i 11.000 stanovnika. Opštinu Rekovac karakteriše pretežno ruralno područje koje obiluje neiskorišćenim prirodnim bogatstvom, ali i velike mogućnosti za industrijski razvoj zbog strateške blizine većih industrijskih gradova.

Opština Rekovac daje podršku svim potencijalnim investitorima kroz različite podsticaje – omogućava brzu proceduru i registraciju preduzeća, kao i realizaciju ulaganja, subvencije za zapošlјavanje lokalnog stanovništva, brze i efikasne procedure za dobijanje lokacijske i građevinske dozvole i potpunu i otvorenu saradnju sa lokalnom samoupravom.

Među najpoznatijim narodnim saborima u Srbiji svakako je i sabor narodnog stvaralaštva „Prođoh Levač, prođoh Šumadiju“, sedmodnevna međunarodna manifestacija koja traje već 45 godina. Manifestaciju godišnje poseti između 100 i 150 hilјada domaćih i stranih posetilaca, među kojima su i ambasadori, zvanični predstavnici država i institucija iz Afrike, Južne Amerike, Azije, Evrope… Cilј Sabora je negovanje narodne tradicije i kulture kroz program koji obuhvata različite manifestacije i takmičenja.

Jedan od osnivača Sabora bio je i Janko Brašić, ne samo slikar, već i vajar i pesnik, čije su stvaralaštvo 50-tih godina prošlog veka svetski priznati likovni kritičari nazivali čudom iz Jugoslavije, a u prvom prikazu njegovog stvaralaštva 1935. godine književnik Milan Tokin ga poredio sa ocem svetske naive Andri Rusoom, ističući njegovu darovitost.

Brašić je naslikao više od 500 slika i isto toliko crteža, napravio desetak skulptura i spomenik ratnicima iz Prvog i Drugog svetskog rata u Belušiću i oslikao freske u sedam crkava i manastiru Tresije. Samostalno je izlagao u Londonu, Parizu, Briselu, Minhenu, Parmi, Trebinju, Zagrebu, Beogradu, Čačku, Jagodini…

O istorijatu zgrade u kojoj je danas smeštena lokalna administracija, ali i o omilјenim i ukusnim jelima tog kraja – kiselim paprikama punjenim pasulјem, bobovim pihtijama i dulečnjaku, pročitajte na sajtu www.serbianpuzzle.rs

1. jul 2016.

Ministarstvo žali zbog tragičnog događaja i zahteva promenu kulture ophođenja beogradske komunalne policije

Povodom tragičnog događaja na Vidikovačkoj pijaci u Beogradu, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izražava najdublјe saučešće porodici preminulog i zahteva od nadležnih da pažlјivo i detalјno ispitaju slučaj, preduzmu sve neophodne mere i potom o svemu obaveste javnost. Ukoliko ga je bilo, nezakonito postupanje mora biti kažnjeno, ali neophodno je i da ulože usredsređen napor da promene kulturu ophođenja Komunalne policije (KP) i izgrade mostove u njenom odnosu sa građanima.

Učestalost incidenata sa komunalnim policajcima u Beogradu koji ih stavlјaju u negativan kontekst otvara pitanja koja zahtevaju odgovor. Bilo da je problem prekoračenje ovlašćenja, suptilna bahatost ili pre svega loša komunikacija, reforma javne uprave pretpostavlјa razvijanje partnerskog odnosa sa građanima. Pored poštovanja zakona, uprava mora unaprediti komunikaciju i imati nultu toleranciju prema svakom obliku bahatosti, a nadležni u ovom i sličnim slučajevima, moraju da unaprede način rada kroz promenu rukovođenja i adekvatne programe obuka koji će promeniti kulturu ponašanja. Na taj način se stvara sistem u kojem zakoni služe interesima građana.

Svrha KP kao službe lokalne samouprave je da brine o komunalnom redu i unapređenju urbanog života što se pokazuje uspešnim u mnogim gradovima Srbije. Stoga pozivamo beogradsku komunalnu policiju da stane na stranu svojih građana i na taj način izgradi poverenje i osigura svoj uspeh.

1. jul 2016.

Dodelјeni sertifikati inspektorima

U saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Partnerima za demokratske promene Srbija, USAID Projekat za bolјe uslove poslovanja je 30. juna i 1. Jula na Fruskoj gori, održao prvi napredni trening za inspektore. Napredni program obuke inspektora  predviđa intenzivni dvodnevni trening koji se sastoji od uvodnih prezentacija, radionica, vežbi i studija slučajeva koje inspektori predstavlјaju i analiziraju zajedno sa svojim kolegama i mentorima. Uvodne prezentacije i mentorsku pomoć na treningu su učesnicima pružili eksperti sa USAID BEP-a, Partnera za demokratske promene Srbija, Polјoprivredne, Sanitarne i Tržišne inspekcije.

 Dodelјeni sertifikati inspektorima

Želјko Ožegović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave prisustvovao je treningu i istakao bitnost Zakona o inspekcijskom nadzoru i impresivne rezultate njegove primene, a kao jednu od bitnijih pozitivnih promena, naveo pobolјšanje odnosa između privrede i samih inspekcija.  Prvi od dva predviđena napredna treninga je  završilo 20 inspektora, kojima su nakon uspešno završene obuke dodelјeni sertifikati . Sledeći napredni trening za inspektore biće održan u septembru u Vrnjačkoj Banji, na kojem će biti obučeno još 30 najbolјih učesnika-polaznika sa prethodnih devet treninga trenera, takođe održanih u zajedničkoj saradnji USAID BEP-a, MDULS-a i Partnera Srbija..

1. jul 2016.

Udovički u „Šta radite, bre“ O ZUP-U

Potpredsednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički posetila je Čačak da bi se i lično uverila kako teče razmena podataka iz službenih evidencija, kako to predvođa Zakon o opštem upravnom postupku. Udovički je nakon razgovora sa nadležnima u upravi i zaposlenima rekla da u tom gradu postoji ozbilјan napor da se nove odredbe ZUP u potpunosti primene, ali ima još prostora za napredak.

Prilog RTS u emisiji „Šta radite, bre“ pogledajte ispod.

 

 

Pogledajte starija saopštenja

 Vrh strane
 Reforma javne uprave  Zajedno u promene  Inspekcijski nadzor  Partnerstvo za otvorenu upravu  Katalozi radnih mesta  Šifarnik radnih mesta  Javne nabavke