MENI

Naslovna » Aktivnosti » Saopštenja

Saopštenja

8. decembar 2016.

Pomoć ministarstva lokalnim samoupravama pogođenim migrantskom krizom

Danas su u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) potpisani ugovori o finansijskoj pomoći između resornog Ministarstva i predstavnika gradova i opština koje su najviše pogođene migrantskom krizom – Šid, Bosilegrad, Preševo, Tutin, Subotica, Sombor, Sjenica i Bela Palanka. Ispred MDULS ugovore je parafirao državni sekretar u MDULS, Ivan Bošnjak.

 Pomoć ministarstva lokalnim samoupravama pogođenim migrantskom krizom

„Prepoznali smo dobru reakciju jedinica lokalne samouprave i njihovo postupanje tokom trajanja migrantske krize i na ovaj način želimo da im pomognemo da održe odgovarajući nivo pruženih usluga, kako bi posledice krize što manje osetilo lokalno stanovništvo.“, istakao je Bošnjak.

Ugovorima su regulisana sredstva iz budžetskog fonda MDULS iz namenskih primanja budžeta Republike, koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave. Nјihova namena je usmerena na jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, pre svega za obavlјanje komunalnih delatnosti, budući da su te službe najangažovanije oko rešavanja situacija u pogledu migranata.

Opštine su dužne da Ministarstvu podnesu izveštaj o realizaciji cilјa za koji su sredstva dodelјena i načinu utroška sredstava najkasnije 30 dana od dana kada su sredstva utrošena.

7. decembar 2016.

Brnabić u Parizu na globalnom samitu za otvorenu upravu

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić učestvovala je na četvrtom globalnom samitu Partnerstva za otvorenu upravu (POU) koji se ove godine održava u Parizu na kome učestvuje više od 3.000 predstavnika iz 80 zemalјa sveta. Na Samitu će biti predstavlјeni rezultati koje su zemlјe učesnice postigle u smanjenju korupcije uvođenjem koncepta otvorene uprave i kako ovaj koncept direktno doprinosi intenziviranju privredne aktivnosti u zemlјama koje su se pre toga borile sa korupcijom. Samit je otvorio predsednik Francuske, Fransoa Oland.

Srbija je tokom prošle godine počela sa sprovođenjem Inicijative za otvorene podatke. Zajedno sa našim partnerima iz UNDP edukovali smo veliki broj državnih službenika, predstavnika privrednog i civilnog sektora i medija o svim prednostima otvaranja podataka koji su u vlasništvu države. Veliki nacionalni Portal, koji je urađen po uzoru na francuski, objediniće sve otvorene podatke Države i počeće sa radom do kraja ove godine. Sve potrebne informacije nalaziće se na jednom mestu, zajedno sa proizvodima koji su nastali zahvalјujući otvaranju podataka državnih institucija. Svi podaci, koji ne sadrže osetlјive informacije, trebalo bi da budu dostupni javnosti, što će biti direktan podsticaj za privredu da aktivnije pariticipira u javnim nabavkama i kreira nove usluge.

„Nacionalni portal će u samom startu imati 36 različitih setova informacija i očekujemo da će se taj broj veoma brzo povećati. Primena koncepta otvorenih podataka ostvariće pozitivan uticaj na smanjenje korupcije i povećanje konkurentnosti, nastavak unapređenja sistema javnih nabavki, transparentsnosti i jačanja poverenja između države i privrede, građana i civilnog sektora. Ovo je važan korak u kreiranju stabilnijeg privrednog ambijenta i veće predvidlјivosti poslovanja, što je klјučno za povećanje investicija na čemu Vlada intenzivno radi. U kontekstu otvaranja poglavlјa 5 koje se odnosi na javne nabavke, ovaj koncept je snažan oslonac u dostizanju standarda kojima težimo“, rekla je Brnabić na Samitu.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave napomenula je da nedavno usvojena Strategija razvoja elektronske uprave prepoznaje uvođenje koncepta otvorenih podataka. Srbija je usvojila drugi akcioni plan za POU u novembru, a jedno od osnovnih načela POU je bliska saradnja sa civilnim društvom, čije su organizacije od samog početka bile uklјučene u izradu Drugog AP koji je u potpunosti saglasan sa osnovnim vrednostima POU - transparentnost, učešće javnosti, javna odgovornost i informaciona tehnologija i inovacije.

Tokom Samita u Parizu, delegacija Republike Srbije predstaviće jednu od klјučnih obaveza iz novog AP – izradu standardizovane elektronske aplikacije Informatora o radu.

7. decembar 2016.

Podnošenje zahteva za elektronske kartice zdravstvenog osiguranja od juče moguće i u poštama

Građani koji do sada nisu podneli zahtev za zamenu stare zdravstvene isprave za novu elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja, od utorka 6. decembra to mogu da urade i na šalterima JP Pošta Srbije i to u 1.661 poslovnici širom Srbije. Pravo podnošenja zahteva imaju sva fizička lica koja imaju aktivnu prijavu na zdravstveno osiguranje.

Procedura je jednostavna, službenici na šalteru umesto građana popunjavaju zahtev, a potrebno je samo dati na uvid ličnu kartu, staru zdravstvenu knjižicu ili podatak o ličnom broju osiguranika (LBO). Tokom podnošenja zahteva, neophodno je da se građani opredele da li žele da im se nova zdravstvena kartica isporuči na adresu osiguranika, ili da je preuzmu u filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Na istom šalteru na kom se vrši podnošenje zahteva, vrši se i uplata troškova za izdavanje zdravstvene kartice, što predstavlјa dodatnu uštedu vremena. Pošta Srbije je uspostavila i rad kontakt centra koji će pružati informacije putem telefona 011/360-77-00. Pozivanjem ovog broja, osiguranici se mogu raspitati o postupku prijema zahteva za izdavanje i zamenu zdravstvenih knjižice zdravstvenom karticom, kao i o dostavi zdravstvenih kartica. Poziv se ne tarifira dodatno, već prema važećim cenovnicima operatera, a kontakt centar radi svaki dan od 8 do 20 časova i nedelјom od 8 do 15 časova.

Poručivanje zdravstvenih kartica putem nacionalnog Portala e-Uprava (www.euprava.gov.rs) počelo je 10. novembra, a krajnji rok za podnošenje zahteva je 31. decembar.

5. decembar 2016.

Brnabić: Država će biti pouzdan partner i investitorima i start-ap kompanijama

 Brnabić: Država će biti pouzdan partner i investitorima i start-ap kompanijama

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić obratila se učesnicima skupa „Belgrade Venture Forum“, najvećeg foruma investicija, inovacija i preduzetništva na Balkanu, koji se u naredna dva dana održava u Beogradu. Forum je osmišlјen kao prilika da se najinovativnije kompanije i ideje direktno predstave potencijalnim investitorima zainteresovanim za ulaganja u regionu. Osim ministarke Brnabić, uvodna obraćanja na događaju imali su američki ambasador u Srbiji Kajl Skot i predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež.

„Zahvalјujući unapređenju makroekonomskog i regulatornog okvira, uz konstantan priliv investicija, u Srbiji su se stvorili uslovi za rast privredne aktivnosti i pobolјšanje poslovnog ambijenta.“, istakla je ministarka i napomenula da su rast BDP-a od 2,8% uz ostvarivanje suficita u budžetu, stabilan devizni kurs i stopa inflacije u planiranim okvirima samo neki od činilaca koji Srbiju svrstavaju u red odličnih lokacija za poslovanje i investiranje. Ona je dodala da je drugi za redom godišnji skok Srbije na „Duing biznis“ listi Svetske banke potvrda da se intenzivno i sistemski radi na unapređenju svih klјučnih poslovnih karakteristika.

„Kako bismo ostvarili održiv ekonomski rast i dinamičan razvoj na dugi rok, neophodno je izvršiti započete strukturne reforme koje su zasnovane na transferu i podizanju znanja kao i tehničko-tehnološkim inovacijama. To predstavlјa klјučni uslov kako bi se u izvoznoj strukturi Srbije povećalo učešće proizvoda višeg nivoa prerade, odnosno veće dodate vrednosti, što bi dalјe pozitivno uticalo na smanjenje eksterne neravnoteže i spolјne zaduženosti privrede.“, podvukla je ministarka Brnabić.

Brnabić je podvukla da ohrabruje činjenica da se u strukturi srpskog izvoza udeo ICT sektora konstantno povećava i da je u prethodnoj godini iznosio nešto više od 4% ukupnog srpskog izvoza odnosno 611 miliona evra. Ona je istakla da je u prvih devet meseci 2016. godine izvoz ICT usluga iznosio 529 miliona evra, što ukazuje da će u tekućoj godini izvoz biti na istom, ili višem nivou u odnosnu na prethodnu godinu.

„Investicije u start-apove i razvoj privatnog sektora preduslov su povećanja zaposlenosti, razvijanja ideja, rasta produktivnosti i unapređenja konkurentnosti naše privrede, što je jedan od klјučnih cilјeva. To je izazov i za razvijene zemlјe, a za nas koji tom društvu tek treba da se pridružimo veliki zadatak na kome svi radimo“, rekla je ministarka i objasnila da je Vlada osnovala Ministarski IT savet prvenstveno u cilјu stvaranja generalno bolјeg poslovnog ambijenta kako bi se u narednom periodu obezbedila jača podrška inovacionim kompanijama i start-ap projektima kako bi Srbija uhvatila priklјučak sa četvrtom industrijskom revolucijom.

Ministarka je naglasila da su investicije i preduzetnički, odnosno „venture capital“ fondovi, svakako važan instument koji može da doprinese uspešnom razvoju preduzeća i da ovakav vid finansiranja pogoduje malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i start—up kompanijama koji nemaju pristup konvencionalnim zajmovima, kako bi obezbedili sredstva za finansiranje investicione ideje.

„Trenutno ne postoji relevantan pravni okvir po kojem u Srbiji mogu da posluju preduzetnički fondovi. S obzirom da su ovi fondovi podrška brzorastućim kompanijama, Ministarski IT savet razmatra mogućnost donošenja Zakona o fondovima preduzetničkog kapitala kojim bi se regulisalo njihovo poslovanje i obezbedili uslovi za razvoj inovativne privrede u Srbiji.“, rekla je Brnabić i dodala da je u vezi ovog izazova veoma važno iskustvo i analize rađene kroz USAID Projekat za bolјe uslove poslovanja.

„Zajedno sa Privrednom komorom Srbije, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Vladin IT savet prepoznaje ovaj Forum kao izuzetno značajan. Takmičarima na ovogodišnjem Forumu želim da prevaziđu uspehe svojih kolega prethodnih pobednika i znanjem, zalaganjem i inovativnošću ostvare poslovne uspehe, a investitorima želim da uspešno ulažu i budu podrška takmičarima i da prepoznaju sve njihove potencijale kao i države Srbije za sprovođenje projekata.“, zaklјučila je ministarka i poručila da će u Vladi Srbije i jedni i drugi imati ozbilјnog i predanog partnera, otvorenog za dijalog i spremnog za saradnju.

5. decembar 2016.

Počeli ispiti za inspektore

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave podseća sve zaposlene na inspekcijskim poslovima koji do 29. aprila 2015. godine nisu imali najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora, da su u obavezi da polažu ispite za inspektore kako bi i dalјe nesmetano mogli da obavlјaju ove poslove. Poziv se odnosi na inspektore na svim nivoima: državna uprava, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Zainteresovani sve relevantne informacije u vezi polaganja ispita, uklјučujući ispitna pitanja i potrebnu literaturu, mogu pronaći na sajtu Ministarstva na linku - http://www.mduls.gov.rs/ispit-za-inspektora.php.

Ministarstvo je novom elektronskom uslugom omogućilo da se prijava ispita, dostava neophodne dokumentacije kao i uplata troškova, sada može obaviti i preko portala eUprava.

3. decembar 2016.

Jutros počela primena najnovijeg sertifikata na nacionalnom portalu E-Uprava

Direkcija za elektronsku upravu pribavila je SSL sertifikat koji će nastaviti da obezbeđuje najviši nivo zaštite ličnih podataka građana i sigurnosti elektronskih komunikacija i on se od danas primenjuje na Portalu eUprava.

„Ovo je još jedan primer dobre saradnje javnosti, medija i Ministarstva da smo prepoznali da kod građana postoji zebnja od zloupotrebe ličnih podataka usled čega smo dodatno ubrzali proces nabavke i implementacije SSL sertifikata koji je inače bio planiran,“ izjavila je ministarka Ana Brnabić. „Građani mogu biti sigurni da su njihovi podaci bezbedni i pozivam ih da koriste usluge portala E-Uprave i tako mnoge administrativne obaveze završe od kuće, bez nepotrebnog čekanja pred šalterima“, kaže Brnabić.

Podsećamo da su, prema rezultatima najrelevantnijeg globalnog testa provajdera informacione bezbednosti „SSL Labs“ sertifikati nacionalnog Portala eUprava imali visoku B ocenu do januara ove godine. Tada je uveden novi protokol i Direkcija za elektronsku upravu je odmah započela proces nabavke SSL sertifikata baziranih na najnovijim algoritmima i protokolima.

Direkcija za elektronsku upravu pomno prati razvoj i rast eUprave i u svakom trenutku se stara da lični podaci korisnika budu maksimalno zaštićeni – čak i prilikom komunikacije i razmene informacija sa drugim organima javne uprave“, istakao je Dušan Stojanović, direktor Direkcije za elektronsku upravu i podsetio da od osnivanja do danas na Portalu eUprave nije zabeležen ni jedan bezbednosni incident, što dokazuje da su podaci korisnika bili dobro zaštićeni i do sada.

Dodatni razlog za nabavku novog sertifikata je što postojeći sertifikat izdat od strane Pošte Srbije, više ne prepoznaju vodeći Internet pretraživači kao što su Chrome, Safari, Firefox i Windows Explorer. Zbog ovoga su se korisnici susretali sa upozoravajućim porukama o tome da njihova konekcija nije bezbedna, iako je razmena podataka bila zaštićena prema svim priznatim propisima.

„Prethodni Sertifikat Pošte Srbije pribavlјen je kao najjednostavnije rešenje za čiju nabavku nije bilo potrebno raspisivanje tendera. Iako tehnički ispravan i do sada prepoznat, samom sertifikatu prestala je da važi podrška vodećih Internet pregledača – označavajući pristup ovom sajtu nebezbednim. Novi sertifikat je uklonio opasnost od nezaštićene konekcije i sada je sigurnost Portala ocenjena sa najvišom ocenom A, što nemaju ni vodeće banke koje obavlјaju finansijske transakcije za građane.“, dodao je Stojanović.

Sertifikat je na Portal postavlјen još u sredu, a njegova potpuna primena okončana je u noći između petka i subote. Kao dodatna mera predostrožnosti, na portalu eUprave postavlјeno je upozorenje namenjeno svima koji bez prethodne saglasnosti otvaraju naloge u ime trećih lica. Direkciji su se javlјali građani čiji matični broj je neko prethodno upotrebio, na primer prilikom registracije kola i u tom slučaju oni nisu mogli da otvore nalog, jer ih treća lica koja su ovakve usluge obavlјala u njihovo ime o tome prethodno nisu obavestila. Sada na portalu postoji upozorenje, a Direkcija poziva sve građane koji imaju to iskustvo je da joj se direktno obrate.

Sledeća faza unapređenja portala eUprave, koji koristi sve veći broj građana, je kompletan funkcionalni redizajn, kako bi portal bio pregledniji i jednostavniji za upotrebu, kažu u Direkciji za elektronsku upravu.

Pogledajte starija saopštenja

 Vrh strane
 e Uprava  Dobra uprava  Reforma javne uprave  Zajedno u promene  Inspekcijski nadzor  Partnerstvo za otvorenu upravu  Katalozi radnih mesta  Šifarnik radnih mesta  Javne nabavke  Iklјuči nasilјe