МЕНИ

Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

 

 • ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2018.
 • ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017.
 • Прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину
 • Друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину
 • I КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 2017.
 • II КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 2017.
 • III КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 2017.
 •  


ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

ЈАВНE НАБАВКE

 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 2/2018
  УСЛУГЕ ПРЕС КЛИПИНГА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 1/2018
  ПРАВНО АНАЛИТИЧКА ПОДРШКА У ПРОЦЕСУ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - О/17-2017
  ОДРЖАВАЊЕ ПРОЦЕДУРА КОЈИ СЕ ВОДЕ У ОКВИРУ ДМС СИСТЕМА SPIDER NET

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - О/18-2017
  УПОРЕДНО ПРАВНА АНАЛИЗА СТАЊА У ЗЕМЉАМА ЕУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - О/15-2017
  ПРОМОЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 12/2017
  ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МДУЛС-А

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 11/2017
  УСЛУГЕ РЕДИЗАЈНИРАЊА САЈТА И ИЗРАДА ДОДАТНЕ ПЛАТФОРМЕ ЗА САЈТ КООРДИНАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговори на питања 1
   Преузмите документ Одговори на питања 2
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 9/2017
  УСЛУГЕ ДИЗАЈНИРАЊА, ПРИПРЕМЕ ЗА ШТАМПУ И ШТАМПАЊА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - П2
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 10/2017
  ДИЗАЈНИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ НАЛОГА МДУЛС НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - O/16-2017
  ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА ЗАПОСЛЕНИХ И ГРАЂАНА О РАДУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговори на питања 1
   Преузмите документ Одговори на питања 2
   Преузмите документ Одговори на питања 3
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - O/14-2017
  НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговори на питања 1
   Преузмите документ Измена конкурсне документације 1
   Преузмите документ Одговори на питања 2
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П1, П2, П3 и П4
 • JАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - П/4-2017
  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ИЗМЕНЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОБРАДУ, СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА И ЧУВАЊЕ ДРУГОГ ПРИМЕРКА МАТИЧНИХ КЊИГА

   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - O/13-2017
  УНАПРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА И УСПОСТАВЉАЊЕ РЕГИСТРА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - O/12-2017
  НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговори на питања
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка јавне набавке
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - O/11-2017
  НАБАВКА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОБРАДУ, СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА И ЧУВАЊЕ ДРУГОГ ПРИМЕРКА МАТИЧНИХ КЊИГА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговори на питања 1
   Преузмите документ Одговори на питања 2
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - П/3-2017
  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПИСАРНИЦЕ

   Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - O/10-2017
  ИЗРАДА РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - O/9-2017
  УСПОСТАВЉАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ПБС НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И РЕГИСТРА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 8/2017
  УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - O/8-2017
  НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ПО ПАРТИЈАМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка јавне набавке
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - О/6-2017
  АНАЛИЗА СТАВОВА ЈАВНОСТИ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О АКТИВНОСТИМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Одговор на питање 2
   Преузмите документ Одговор на питање 3
   Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
   Преузмите документ Одговор на питање 4
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка јавне набавке
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - О/5-2017
  УСЛУГЕ ПРОДУКЦИЈЕ, СНИМАЊА ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИЈАЛА И МОНТАЖЕ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - О/4-2017
  ПРАЋЕЊЕ И АНАЛИЗИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ОСТВАРЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговоруа
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 7/2017
  УСЛУГЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 6/2017
  УСЛУГЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Одговор на питање 2
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПAК - О/3-2017
  УСЛУГЕ АНАЛИЗЕ РАДИ ИЗРАДЕ РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О МАТИЧНИМ КЊИГАМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПAК - О/2-2017
  УСЛУГА УНАПРЕЂЕЊА ДМС СИСТЕМА SPIDER.NET У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка јавне набавке
 • ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - П/1-2017
  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО

   Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 5/2017
  УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
   Преузмите документ Oбавештење о поништењу поступка
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПAК - О/1-2017
  НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка јавне набавке
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 3
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 4
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 4/2017
  УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА СКУПОВА, ОКРУГЛИХ СТОЛОВА И ДРУГИХ ДОГАЂАЈА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 3/2017
  УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 2/2017
  УСЛУГЕ ПРЕС КЛИПИНГА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
   Преузмите документ Одлука о измени уговора
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 1/2017
  ПРАВНО АНАЛИТИЧКА ПОДРШКА У ПРОЦЕСУ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора

 


ЦЕНТРАЛИЗОВАНE ЈАВНE НАБАВКE

 

 • НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА - ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 4/2016

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – обавезно осигурање возила
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – каско осигурање возила

 

 • НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 13/2017

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 2
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 18
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 21

 

 • НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 10/2017

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 2
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 6
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 7
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 9
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 1
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 3
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 5

 

 • НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА - ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 3/2017

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 3, набавка горива EVRO DIZEL

 

 • НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА-ТОНЕРА - ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 8/2017

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 12, Оригинал тонери за ХЕROX уређаје
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 8

 

 • НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 4/2017

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 10, Обрасци
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 13, Материјал за штампарију и књиговезницу
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 6, Материјал за архивирање и паковање
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 7, Оловке, фломастери, маркери, гумице, резачи, коректори
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 8, CD, USB меморије, тастатуре и мишеви
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 3, Канцеларијски материјал за посебне намене
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 11, Свеске, блокови, стикери, роковници и мапе
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 17, Остали канцеларијски материјал
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 1, Папир за фотокопирање А-4 80гр
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 2, Папир за фотокопирање А-3 80гр
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 4, Коверте
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 14, Спирале и фолије за коричење
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 16, Боје за штамбиље и франкир машине, прибор за повезивање и печаћење

 АРХИВА

 Врх стране
 Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Управљање променама