МЕНИ

Насловна » Активности » Обавештења

Обавештења

27. април 2016.

Oбавештење Министарства државне управе и локалне самоуправе

Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и79/2015 – исправка), овде, који је ступио на снагу 8. августа 2015. године, утврђена је обавеза да корисници јавних средстава достављају прописане податке до десетог у месецу за претходни месец. У случају недостављања података у наведеном року прописане су последице непостутања, као и казнене одредбе. Министарство државне управе и локалне самоуправе је корисник података из Регистра и орган надлежан за вршење надзора над применом овог закона.

Увидом у Регистар утврђено је да један број корисника јавних средстава није извршио обавезу уноса података у Регистар. Позивамо кориснике јавних средстава да у списковима приказаним испод провере свој статус.

Истовремено обавештавамо кориснике јавних средстава, који имају обавезу достављања података у Регистар, да ће Министарство државне управе и локалне самоуправе сваког месеца објављивати списак кориснике јавних средстава који нису доставили податке.

За све додатне информације, обратите се Нади Анђелковић испред Кабинета потпредседнице Владе Србије на 011/3621-531.

20. април 2016.

Контакт телефони за проверу уписа у изводима из Јединственог бирачког списка

Списак контакт телефона Министарства државне управе и локалне самоуправе преко којих грађани, у недељу 24. априла у периоду од 7 до 20 часова, могу добити информације о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка:

011 / 2641-497

011 / 2686-808

011 / 2685-310

011 / 2641-495

4. април 2016.

Позив за достављање Изјава заинтересованости

Ради подстицања развоја сектора јавних набавки у Републици Србији, објављујемо Позив за достављање Изјава заинтересованости ради ангажовања консултаната који ће пружити техничку помоћ у усвајању добре праксе набавки и успостављање одговарајуће процедуре у систему јавних набавки у Републици Србији.

Пројекат ће бити финансиран из средстава ЕБРД.

Рок за достављање изјава заинтересованостии је 22. април 2016. године.

Ближе информације о опису пројекта и о условима за учестовање, могу се пронаћи на сајтoвима

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-50664.html 

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-50666.html 

09. март 2016.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Влада Републике Србије усвојила је 3. марта 2016. године Акциони план за остваривање права националних мањина, који је предвиђен у Акционом плану за Преговарачко поглавље 23 – Правосуђе и основна права. Усвајањем овог Акционог плана Република Србија је заокружила своје стратешко опредељење унапређења институционалног и законодавног оквира у области људских и мањинских права и слобода.

 • АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

09. март 2016.

УРЕДБА О БУЏЕТСКОМ ФОНДУ ЗА МАЊИНЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе ставља на увид Уредбу о поступку расподеле средстава из буџетског фонда за националне мањине која је објављена у Службеном гласнику број 22/16 од 4. марта 2016. године.

Текст Уредбе на српском језику можете преузети ОВДЕ.

Текст Уредбе на енглеском језику можете преузети ОВДЕ.

 • Можете преузети Уредбу на језицима националних мањина који су у службеној употреби РС

07. март 2016.

ИНФОРМАЦИЈА О УПИСУ У БИРАЧКИ СПИСАК
ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ПОДАТКА О ТОМЕ ДА ЋЕ БИРАЧ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ

Ванредни парламентарни избори расписани су за 24. април.

Припадници националних мањина имају право да се у ЈБС упишу прво на ћириличном писму, а затим на писму своје националне мањине, па тако у овом тренутку у ЈБС има 206.820 бирача којима је двојако уписан податак о имену и презимену.

Грађани Србије, који имају право гласа, могу на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе ( www.birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal) да провере да ли су уписани у ЈВС кликом на банер „провера уписа у јединствени бирачки списак“. Потребно је да унесу јединствени матични број – ЈМБГ и понове сигурносни текст са слике.

Уколико грађанин није уписан у бирачки списак, а стекао је пунолетсво после закључења ЈБС,односно 15 дана пре дана одржавања избора, општинске и градске управе су у обавези да од тренутка када се избори распишу сва лица која пуне 18 година са даном одржавања избора, упишу у бирачки списак. Уколико грађанин који је постао пунолетан утврди да општинска или градска управа то није урадила, треба да се са личном картом или изводом из матичне књиге рођених обрати општинској управи по месту пребивалишта и затражи да буде уписан у ЈБС.

Бирачи који имају боравиште у иностранству могу најкасније пет дана пре закључења ЈБС, а то је 2. април, да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднесу захтев да се у упише списак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.

04. март 2016.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ПОДАТКА О ТОМЕ ДА ЋЕ БИРАЧ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ

Обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије могу, најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка (2. април 2016. године), могу поднети захтев да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.

Захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме и име једног родитеља бирача; јединствени матични број бирача; општину, односно град и адресу пребивалишта бирача у земљи, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима.

Дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије коме је поднет захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству доставља захтев надлежној општинској, односно градској управи по месту пребивалишта бирача у земљи.

По доношењу решења да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству и упису тог податка у јединствени бирачки списак, бирач се не уписује у извод из јединственог бирачког списка по месту пребивалишта у земљи, односно уписује се у извод из јединственог бирачког списка према месту боравишта у иностранству.

Указује се да се податак о томе да ће бирач гласати у иностранству може уписати у јединствени бирачки списак само за лице које је већ уписано у јединствени бирачки списак. У случају да лице које има бирачко право није уписано у јединствени бирачки списак за одлучивање по захтеву за упис податка о томе да ће бирач гласати у иностранству, неопходно је претходно спровести поступак уписа у јединствени бирачки списак. Захтев за упис у јединствени бирачки списак, истовремено са захтевом за упис податка да ће бирач гласати у иностранству, подноси се дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије које оба захтева доставља надлежној општинској, односно градској управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља.

Такође, обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети општинској, односно градској управи по месту њиховог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њима уписани у јединствени бирачки списак.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе – www.mduls.gov.rs, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

02. март 2016.

ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ ВОДИЧ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА

Министарство Вам представља публикацију намењену запосленима у јавној управи, која у виду практичног водича објашњава промене и начине за управљање променама са техникама руковођења у циљу подршке реформским процесима. Визија нам је да постанемо институција која пружа подршку другима у процесу реорганизиације, да успоставимо бољу политику управљања људским ресурсима и да успоставимо потребне механизме промене унутар администрације. Са друге стране, реформски пут којим се крећемо је заједничка визија грађана Републике Србије. Део тога је и реформа јавне управе која треба да оснажи поверење грађана да држава води рачуна о њима, да им припада и да их подржава. Дакле, да држава постане сервис грађанима. То највећим делом зависи од вас којима је првенствено намењен овај Водич кроз промене. Морамо да верујемо у себе и у своју способност да створимо нешто ново и другачије.

Прочитајте више у Водичу, који је припремљен у оквиру пројекта „Управљање променама – јачање капацитета Министарства државне управе и локалне самоуправе за управљање променама у процесу реформе јавне управе“. Пројекат је финансијски подржан од стране Амбасаде Краљевине Норвешке у Београду, а реализован од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе и Програма Уједињених нација за развој.

Водич за управљање променама можете преузети ОВДЕ.

02. март 2016.

РЕСПА ЈЕ ОБЈАВИЛА ОГЛАС ЗА МЕСТО ДИРЕКТОРА

 РЕСПА ЈЕ ОБЈАВИЛА ОГЛАС ЗА МЕСТО ДИРЕКТОРА

Регионална школа за јавну управу (РЕСПА) је објавила оглас за избор директора. Ако сте заинтересовани да транспарентно и стратешки руководите овом регионалном организацијом и истовремено је промовишете као снажан механизам за унапређење квалитета јавних услуга земљама чланицама, посетите

http://www.respaweb.eu/24/pages/10/employment

Оглас траје до 31. марта 2016. године.

29. фебруар 2016.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе представља годишњи извештај о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. („Службени гласник РС”, бр. 31/15.) Извештај бити коначан тек након што буде размотрен на свим структурама за координацију, праћење, извештавање и евалуацију процеса спровођења реформе јавне управе: Међуминистарској пројектној групи, Колегијуму државних секретара и Савету за реформу јавне управе.

Текст извештаја можете преузети испод.

 • Годишњи извештај о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017

26. фебруар 2016.

ПРИЈАВИТЕ СЕ ДА БУДЕТЕ ДЕО ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПОДРШКУ ТРАНСФОРМАЦИЈИ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Mинистарство државне управе и локалне самоуправе објављује позив за прикупљање изјава о заинтересованости за ангажовање у Јединици за подршку трансформацији јавне управе чије је успостављање планирано у оквиру пројекта ИПА 2014 ,,Реструктурирање и оптимизација јавне управе“, који се финансира из ИПА 2014 средстава, а имплементира уз подршку Светске банке.

Позиције за које се расписује позив су:

 1. Експерт за организациони и институционални дизајн (.docx)
 2. Експерт за стратешке комуникације (.docx)
 3. Стратешки макроаналитичар (.docx)
 4. Млађи аналитичар (.docx)

Заинтересовани кандидати треба да доставе радну биографију и мотивационо писмо до краја дана 12.03.2016. на мејл адресу: sekretarijat@mduls.gov.rs.

25. фебруар 2016.

УПУТСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ НА ОТПРЕМНИНЕ И НОВЧАНЕ НАКНАДЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је упутства која се односе на поступак остваривања права запослених на отпремнине/новчане накнаде из буџета Републике Србије сходно одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Упутства, подељена на запослене у јединицама локалне самоуправе и за запослене у систему државних органа и јавних служби, имају за циљ олакшавање процеса спровођења рационализације код организационих облика који су обухваћени наведеним законом.

 • нацрт Упутства о примени одредаба Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору које се односе на поступак остваривања права запослених на новчану накнаду или отпремнину из буџета Републике Србије и
 • нацрт Упутства о примени Законa о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору које се односе на јединице локалне самоуправе које планирају да изврше рационализацију запослених у већем обиму од планираног, за потребе исплата новчаних накнада или отпремнина.

12. фебруар 2016.

Позив OРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА за учешће на консултативном састанку

Министарство државне управе и локалне самоуправе започело је активности у циљу израде другог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године. У циљу остварења ових активности основана је Посебна међуминистарска радна група коју чине представници органа државне управе, служби Владе Републике Србије, посебних организација, независних државних органа, Народне скупштине Републике Србије, Привредне коморе Србије, као и представници шест организација цивилног друштва.

У циљу што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих организација цивилног друштва на самом почетку израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године, ради утврђивања приоритета и обавеза које ће се укључити у планирани документ, Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом организује консултативни састанак који ће се одржати 19. фебруара 2016. године, од 9:00 до 14:00 часова, у Палати Србија.

Министарство државне управе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом позивају заинтересоване организације цивилног друштва да се пријаве за учешће на консултативном састанку са члановима Посебне међуминистарске радне групе и активно се укључе у израду Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2016. до 2017. године.

Пријаве за учешће потребно је доставити на e-мејл адресу vladimir.pasajlic@civilnodrustvo.gov.rs најкасније до среде, 17. фебруара 2016. године, са назнаком „Пријава за учешће на скупу ОГП“.

У циљу што ефикасније припреме за састанак и што прецизнијег дефинисања обавеза и приоритета које ће бити укључене у Акциони план, Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је документа која су саставни део овог Јавног позива:

Министарство државне управе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом позивају организације које нису у могућности да присуствују састанку, да својим писменим предлозима допринесу изради акционог плана. Образац за достављање писмених предлога такође се може преузети уз овај позив, а потребно га је доставити на e-mail адресу dragana.brajovic@mduls.gov.rs, најкасније до 19. фебруара 2016. године.

Образац за достављање предлога можете преузети ОВДЕ

4. фебруар 2016.

Сазнајте све о Јединственом бирачком списку

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава грађане да одговоре на најчешће постављана питања у вези Јединственог бирачког списка могу потражити у брошури која се може преузети ОВДЕ.

Додатне информације могу се добити код надлежних општинских односно градских управа и код Министарства државне управе и локалне самоуправе, адреса: Бирчанинова број 6 као и на бројеве телефона: 011/2641-495  и 011/2685-310.

11. јануар 2016.

Спремне Смернице за коришћење друштвених мрежа

Сведоци смо да се комуникација грађана и привреде мења и постаје савременија, ефикаснија и транспарентнија. Из тог разлога су израђене смернице за све државне органе који би желели да се отворе према јавности, а не знају на који начин то да учине. Смернице за употребу друштвених мрежа у органима државне управе, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе припремљене су са циљем да јавна управа у Србији почне да комуницира са јавношћу на брз, двосмеран и транспарентан начин.

Финалну верзију смерница за коришћење друштвених мрежа у јавној управи можете преузети ОВДЕ, а инфографик - сажетак смерница, можете преузети ОВДЕ.

Погледајте архиву

 Врх стране
 Реформа јавне управе Заједно у промене Инспекцијски надзор Партнерство за отворену управу Каталози радних места Шифарник радних места Јавне набавке