МЕНИ

Насловна страна

 Препис матичних књига

Саопштења

РУЖИЋ: ЛАКШИ РАД СЛУЖБЕНИКА УЗ АПЛИКАЦИЈУ ОГЛАСНА ТАБЛА

04. јануар 2019.

 Ружић: Лакши рад службеника уз апликацију Огласна табла

Министарство државне управе и локалне самоуправе покренуће у 2019. години апликацију "Огласна табла", намењену службеницима на локалу преко које ће добијати све потребне информације и новости везане за њихов рад, изјавио је министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић...

Детаљније ...

Обавештења

ПРОЈЕКАТ „АЖУРИРАЊЕ АДРЕСНОГ РЕГИСТРА“ - СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЗИВИМА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

14. јануар 2019.

Министарство државне управе и локалне смаоуправе је у циљу ефикасне реализације пројекта Владе Републике Србије „Ажурирање адресног регистра“ припремило за локалне самоуправе Смернице за израду предлога одлуке за добијање претходне сагласности надлежног органа на предлог одлуке о називима улица и других делова насељених места.

Смернице садрже целокупну процедуру у вези са добијањем сагласности, као и све непоходне податке које би требало да садржи предлог одлуке ради добијање претходне сагласности надлежног органа о називима улица и других делова насељених места. ...

Детаљније ...

Корисни линкови
 Информације од јавног значаја Информатори о раду Матичне књиге Заштитник грађана Органи државне управе Буџет Питања и одговори Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Стручно усавршавање државних службеника Икључи насиље Шифарник радних места Каталози радних места Примена прописа у јединицама локалне самоуправе Добра управа ХОДОГРАМ – Ажурирање Јединственог бирачког списка Водич за самозаступање грађана
 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама