МЕНИ

Насловна страна

 Препис матичних књига

Обавештења

ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ: ПРИВРЕМЕНИ ИЗВЕШТАЈ О СРБИЈИ И ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ КОМЕНТАРА

15. март 2018.

Мeхaнизaм зa независно извeштaвaњe Партнерствa за отворену управу пoзивa свe зaинтeрeсoвaнe стрaнe дa сe дo 19. марта 2018. године активно укључe у jaвнe кoнсултaциje o извeштajу o испуњeњу другог Aкциoнoг плaнa за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији, за 2016. и 2017. годину.

Извештај је доступан на српском језику на следећем линку http://ogp.civicomment.org/serbia-mid-term-report-2016-2018-public-comment, а коментари и сугестије могу се слати на два начина, преко веб странице...

Детаљније ...

Корисни линкови
 Информације од јавног значаја Информатори о раду Матичне књиге Заштитник грађана Органи државне управе Буџет Питања и одговори Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Стручно усавршавање државних службеника Икључи насиље Шифарник радних места Каталози радних места Примена прописа у јединицама локалне самоуправе Добра управа ХОДОГРАМ – Ажурирање Јединственог бирачког списка Водич за самозаступање грађана
 Врх стране
 Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за локалне самоуправе Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Управљање променама